Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.
Maria Langen och Sverre Sverredal är författare till boken Kriskommunikation - att leda i blåsväder. Förlag Sanoma Utbildning (december 2012).
Kontakta Sverredal & Langen AB med förfrågningar om uppdrag.

Föreningen Krisinstitutet 2017

Maria Langen och Sverre Sverredal är engagerade i styrelsen för Föreningen Krisinstitutet. 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen är en intresseorganisation som kvalitetssäkrar utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation. Tillsammans utvecklar vi också vårt professionella nätverk och kanaler för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Vill du bli medlem, skriv ett par rader till info[at]krisinstitutet.se. Berätta vem du är, hur vi når dig, vad du är intresserad av och vad du vill - och kan - bidra med i kompetensnätverket. Styrelsen godkänner nya medlemmar löpande, vid möten.
Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Krisinstitutets utvecklingsresa 2009-2017
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009. Grundare är Maria Langen och Sverre Sverredal. Krisinstitutets mission:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 har nätverket utvecklats och bedrivs idag i föreningsform.

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2010 > 06

Posted on 2010-06-24 by Maria
Överraskningsmomentet infinner sig nästan alltid, även om man har förberett sig. Det beror ofta på:

  • Tidsfaktorn – trodde inte att det skulle hända NU!
  • Att krisen faktiskt var OVÄNTAD och/eller OÖNSKAD
  • Omfattningen av det som hände var STÖRRE/VÄRRE än väntat!
  • Snabbt och ovisst händelseförlopp. Utgången är oviss, man vet inte vad som är ”bäst att göra” och man ”slåss ofta med klockan” – pressen kan leda till handlingsförlamning.
  • De vanliga handlingsmönstren räcker inte till för att lösa situationen – det måste till ordinära insatser, t.ex. stöd utifrån, fler resurser och specifik kompetens.
  • Starka känslor och reaktioner – sorg, rädsla, ilska…

Förutom att lösa den faktiska krisen är det också viktigt att prata om det som händer och hitta en väg framåt. Ibland kan man behöva stöd i sitt krisarbete. 

Läs hela inlägget »