Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.
Maria Langen och Sverre Sverredal är författare till boken Kriskommunikation - att leda i blåsväder. Förlag Sanoma Utbildning (december 2012).
Kontakta Sverredal & Langen AB med förfrågningar om uppdrag.

Föreningen Krisinstitutet 2017

Maria Langen och Sverre Sverredal är engagerade i styrelsen för Föreningen Krisinstitutet. 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen är en intresseorganisation som kvalitetssäkrar utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation. Tillsammans utvecklar vi också vårt professionella nätverk och kanaler för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Vill du bli medlem, skriv ett par rader till info[at]krisinstitutet.se. Berätta vem du är, hur vi når dig, vad du är intresserad av och vad du vill - och kan - bidra med i kompetensnätverket. Styrelsen godkänner nya medlemmar löpande, vid möten.
Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Krisinstitutets utvecklingsresa 2009-2017
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009. Grundare är Maria Langen och Sverre Sverredal. Krisinstitutets mission:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 har nätverket utvecklats och bedrivs idag i föreningsform.

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2017 > 05

Krisinstitutets nätverk av experter och diplomerade kriskommunikatörer växer i takt med en ökad krismedvetenhet. Allt fler organisationer jobbar idag metodiskt och strukturerat med krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Risk- och sårbarhetsanalyser, beredskaps- och kriskommunikationsplaner finns på plats. Men inte nog med det, de som jobbar i och med olika organisationer i den dagliga verksamheten kan också använda planerna, genom att de har övats.
 
I takt med att fler vill vara med och utbyta kunskaper och erfarenheter, höja sin kompetens och jobba strukturerat med kriskommunikation väljer vi nu att etablera ett fastare nätverk av experter och diplomerade kriskommunikatörer som kan verka inom området.

Läs hela inlägget »

Vad kan du göra för att förbereda dig och klara en tid utan el, vatten och värme? Vilka risker ser vi, och vad kan vi förvänta oss att samhällets aktörer gör i en kris? Hur får vi information?

Det är frågeställningar som kommer att tas upp på olika informationsträffar runtom i landet under Krisberedskapsveckan den 8-14 maj. Bakom satsningen står Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), i tätt samarbete med bland andra länsstyrelser, kommuner och frivillighetsorganisationer. 

Krisinstitutets Maria Langen kommer att vara med och anordna informationsträffar i Försvarsutbildarnas regi i Bålsta, Huddinge, Sollentuna och Nacka. 

Mer information om krisberedskapsveckan och din säkerhet hittar du bland annat på MSB, kommuners och länsstyrelsers webbplatser och...

Läs hela inlägget »