Aktuellt på Sverredal & Langen

Under sommaren är det många som gått med långsamma steg genom staden. Nu kan vi se en ökad aktivitet på våra gator. Många har börjat jobba. En trevlig och framgångsrik höst önskar vi våra kunder, samarbetspartners och andra! 

Foto: Lennart Karlsson Foto: Lennart Karlsson

Missade du konstutställningen i Trädgårdstorp i helgen där Maria Langen och nio andra konstnärer ställde ut sina verk?
Misströsta inte, eventet blev lyckat, gav mersmak och kommer med största sannolikhet att upprepas nästa år!
En del bilder från utställningen finns också att hitta på Botkyrka Hembygdsgille

Nu är det dags igen! Sverredal & Langen bjuder in till diplomeringsutbildning i kriskommunikation i. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Föreningen Krisinstitutet.

Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupd kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande.

Moment som ingår i kursen

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
 • Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation / Föreningen Krisinstitutet.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exkl. moms) per person.

Kursansvar
Kursen genomförs av Sverredal & Langen, experter och gästföreläsare inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Kursansvarig Sverre Sverredal

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka e-post till kontakt[at]svelan.se med följande uppgifter:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Vi kör diplomeringsutbildningen, på förfrågan, med minst 3 och max 15 deltagare.

Plats
Kurserna genomförs i ändamålsenliga lokaler, såväl i konferensanläggningar som hos kunder och samarbetspartners - oftast centralt i Stockholm eller i Uppsala.

Tider
Utbildningen genomförs under tre dagar kl. 09.00-17.00. Räkna med tid för förberedelsetid och kvällsarbete under kursen. Gemensam fika och lunch på egen hand. 

Välkommen!

#sidebyside Den nya publikationen och fotoutställningen med bilder från Nordkorea och Sydkorea blev uppskattade när Maria Langen berättade om sina upplevelser i Folkets Hus i november. Är du intresserad av att husera utställningen vidare eller kanske bjuda in till ett seminarium? kontakt[at]svelan.se
Stort tack till våra samarbetspartners i Hargshamn, Folkets Hus & Parker, Östhammars Kommun och Svensk Kärnbränslehantering

Barn i Nordkorea #sidebyside Barn i Nordkorea #sidebyside