DRÖMWEBBEN KLUBB 17 APRIL: TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE WEBBPLATSER

Posted on februari 6, 2009 by Maria
Frågan om tillgänglighetsanpassade webbplatser finns i mångas medvetande idag, men hur man ska gå tillväga för att nå dit? Och hur vet man när man är framme? Är det större budget eller smartare arbetssätt som krävs?

Vi tackar Bengt Eriksson och Ilias Bennani från Improve Your Life som, på Drömwebben klubbs aprilträff, gav oss en tänkvärd genomgång av hur tillgänglighetsanpassning fungerar både i teorin och i praktiken. ‘
Hur har utvecklingen har sett ut och hur långt den har kommit?
Är funktionshinderanpassning bra och på vilket sätt kan andra målgrupper dra nytta av det?
Hur känns det att använda webben när man är funktionshindrad?
Ilias och Bengt demonstrerade också en del tekniska hjälmedel för funktionshindrade, vilket ledde till flera insikter och diskussioner bland oss deltagare.

Ilias Bennani har studerat till högskoleingenjör inom datateknik på KTH och har flera års erfarenhet av såväl systemering som projektledning, såväl ifrån olika konsultföretag som i det ideella föreningslivet.
Bengt Eriksson är utbildare inom hjälpmedel för personer med grov synnedsättning och har över 20 års erfarenhet av hur blinda personer använder informationsteknik i samband med arbete och studier.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-