DROMWEBBEN - STRATEGIARBETET

Strategiarbetet, november 6th, 2009, dromwebben.se

Alla företag och organisationer kan utveckla en drömwebb som passar just sin verksamhet och sina målgruppers behov. För att lyckas krävs en genomtänkt webbstrategi, en utvecklingplan som går att införa stegvis, samarbete och organisation.
En webbstrategi ska i praktiken besvara alla de ”svåra webbfrågor” som en organisation behöver hantera för att skapa en ändamålsenlig webb. En bra webbstrategi underlättar det dagliga arbetet, prioriteringar och beslutsfattande. En webbstrategi bör revideras årligen.

Varför webbstrategi?

 • Ett strukturerat arbetssätt som skapar engagemang, delaktighet och ökar förståelsen/kunskapen om webben i den egna organisationen
 • Tydliggör vad ledningen vill uppnå med webben, för vem och varför (viktigt att mappa strategin mot till exempel kommunikations- och verksamhetsmål)
 • Tydliggör de prioriterade målgruppernas behov och förväntningar på hur de vill använda webben
 • Skapar en gemensam bild av nuläge, vision, målbild, målgrupper och prioriterade satsningar
 • Tydliggör hur webben samspelar med andra kanaler, som en del i den totala kommunikationen

Vad innehåller en webbstrategi?
Så här kan ett innehållsregister se ut:

 • Introduktion om webbstrategin (varför, för vem, vilka andra dokument den hänger ihop med – t.ex. policydokument – etc.)
 • Vision (rek. på 3 års sikt)
 • Syfte med webben (på vilket sätt webben ska stödja verksamheten)
 • Målgrupper (primära och sekundära)
 • Webbens roll i den totala kommunikationen
 • Prioriterat innehåll, information och funktionalitet (rek. på 1 års sikt)
 • Tonalitet och språkprinciper
 • Krav på interaktionsdesign, grafisk design
 • Mätbara mål (rek. på 1 års sikt)
 • Rutiner för uppföljning (rek. på 1 års sikt)
 • Organisation och samarbetsformer (övergripande roll- och ansvarsfördelning)
 • IT-stöd

Vår metodik för webbstrategiarbete
Vår metodik för webbstrategiarbete innehåller följande delar:

 • nulägesanalys
 • strategiworkshop
 • användarstudier
 • benchmarking

Leveransen blir en dokumenterad webbstrategi och handlingsplan som lägger grunden för en framgångsrik förvaltning och utveckling av webbplatsen.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-