DRÖMWEBBEN FÖR MED SIG DIALOG, INTERAKTIVITET OCH DELAKTIGHET

juli 24th, 2010Maria, dromwebben.se
I mitt arbete som kommunikations- och webbstrateg får jag många frågor kring var våra webbplatser är på väg i framtiden. Den generella trenden vi ser är ett ökat fokus på:

  • dialog – på egna webbplatser, intranät och virtuella mötesrum, men även på externa bloggar, mikrobloggar och forum (som t.ex. facebook, linkedin)
  • delaktighet – fler ”sändare” av budskap, även användare blir sändare (då budskapskontrollen minskar ökar behovet av en effektiv kommunikation, både via webben och i andra kanaler)
  • interaktivitet – företagens och organisationernas webbplatser och intranät fungerar allt mer som ändamålsenliga verktyg för användarna, nyttan för användarna, affärerna och verksamheterna är i fokus

Kontakta oss om du vill veta mer om trenderna och få stöd i din egen webbutveckling!
Vidare om Drömwebben

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-