VISIONEN OM DRÖMWEBBEN

december 14th, 2010, dromwebben.se
Drömwebben är visionen om en gränsöverskridande, kostnadseffektiv och användbar webbplats. Här finns information, funktioner och tjänster som underlättar tillvaron, både på jobbet och privat. Det är en plats där människor kommunicerar, delar kunskap, skapar relationer och löser uppgifter. Här möts medarbetare, kunder och meborgare oberoende av tid, avtstånd och tekniska lösningar.

Möt användarna där de befinner sig
Nya tekniska lösningar gör att innehåll och applikationer kan distribueras på smartare sätt och i nya sammanhang och kombinationer som skapar mervärde för användarna. Användarna själva står för mer och mer av innehållet på webben. Bloggarna har till exempel gjort det möjligt för alla att enkelt publicera sina egna åsikter och kunskap. Bilder och filmklipp delas med andra på Flickr och Youtube. Nätencyklopedin Wikipedia växer stadigt med artiklar skapade av sina användare. Och i och med att användare betygsätter, kommenterar och diskuterar företagens produkter och tjänster på nätet, har företagen inte längre samma kontroll över kommunikationen om dess produkter och varumärke. De så kallade sociala medierna påverkar din verksamhet, din kommunikation, ditt varumärke och dina affärer – vare sig du vill eller inte.

Med den bakgrunden blir det allt viktigare att skapa innehåll, tjänster och funktioner som ger möjlighet till interaktion och delaktighet. Vi måste bli beredda att lyssna mer till våra användare och dela med oss av innehåll och tjänster. Och för att användaren ska hitta oss måste vi finnas där användarna finns.

Böckerna om Drömwebben
I böckerna Drömwebben och Drömwebben 2.0 kan du läsa mer om visionen och vägen dit. Du kan också läsa om hur ett 30-tal svenska företag och organisationer jobbar för att nå sina drömwebbar.

Kontakta oss för att få en bok och stöd i strategiarbete

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-