KRISKOMMUNIKATIONEN EFTERSATT I DIGITALA MEDIER

Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

januari 11th, 2012, Maria dromwebben.se
I den senaste boken Drömwebben 2.0 berättade vi om hur 20 svenska företag satsade på att utveckla sina externa webbplatser och intranät för att möta olika målgruppers krav och behov.

Gemensamt för organisationerna var en strävan efter ändamålsenliga, kostnadseffektiva och användbara digitala medier till stöd för verksamhet, affärer och kommunikation. Vi har följt ett antal förändringsarbeten under åren och kan konstatera att många har lyckats väl i sina egna webbsatsningar, även om inte alla har hunnit riktigt lika långt som de trodde.

Kriskommunikation är dock ett område som vi ser är eftersatt. Många upplever att kriskommunikation via digitala medier är svårt. Det är långt ifrån självklart vem som får skriva vad var, hur de traditionella kanalerna ska integreras med de digitala och hur de sociala medierna bäst kan användas i direkt kommunikation med kunder och allmänhet. Det som sägs ska dessutom gå hand i hand med den operativa krishanteringen – som oftast leds av någon annan del av verksamheten – och budskapen ska stämma överens med affärs- och verksamhetsidéer. Inte sällan går åsikterna isär om vem som bestämmer och hur man bör förbereda sig, hantera och dra lärdom av en krissituation.

Under våren kommer vi att hjälpa våra kunder att förbättra sin kriskommunikation i digitala medier. I förberedelsearbetet ingår inte bara att finslipa strategier, planer och checklistor utan även att öka kunskapen på området med hjälp av kortare kurser, krisövningar och workshops. 
Vill du/ni också ha stöd i ert kriskommunikationsarbete, hör av dig till Sverredal & Langen, Svenska Institutet för Kriskommunikation.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-