VECKANS KRIS: KD OCH TROLLET OVETOVE

Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-12 by Sverre
Inför Kristdemokraternas nära förestående riksting är kampen om partiledarposten stenhård. Aftonbladet beskriver det som ”fullt inbördeskrig” med infekterade strider mellan olika falanger. Valet till partiledarposten står mellan Göran Hägglund och Mats Odell, och det hela ska avgöras med en sluten omröstning.

Mitt under pågående maktkamp dyker så ”OveTove” upp och attackerar Odell i starka och förklenande ordalag, både på interna forum, i bloggar och på Facebook. ”OveTove” är ett anonymt internettroll – men visar sig dessvärre även vara Kristdemokraternas egen stabschef Henrik Ehrenberg, som dessutom har använt sig av den här debattmetoden under flera år.

Ehrenberg sparkades i förra veckan från stabschefsposten, men behåller sin plats i regeringskansliet.
I måndags diskuterades händelserna i högsta ledningen i Kristdemokraterna, verkställande utskottet (VU). Krav på en intern utredning hade framförts, men VU:s beslut blev att sammanställa en ”samlad redovisning” av de olika turerna.

Göran Hägglund ska ha fått information om händelsen redan före jul, och vidhöll inledningsvis att Ehrenberg skulle sitta kvar. Beslutet om Ehrenbergs avgång kom först efter att en av de påhoppade, riksdagsledamoten Annelie Enochson, krävt att han skulle fråntas alla sina uppdrag.
Även Göran Hägglunds egen trovärdighet har ifrågasatts.
”Jag har inte varit informerad om det här eller kunnat ta ställning till det, därför faller det naturligtvis på Ehrenberg själv. Jag tror också att jag har agerat tydligt kring det här, säger Hägglund” skriver Norrköpings tidningar.

Göran Hägglunds agerande kan man som utomstående bedöma som korrekt och så snabbt som man kan begära. Att snabbt få upp alla fakta på bordet om vad som har hänt är viktigt, och att ställa den ansvarige personen till svars. Diskussioner, följt av ett gemensamt beslut i VU om hur händelserna ska utredas känns också rätt. Om beslutet att behålla Henrik Ehrenberg i regeringskansliet var det rätta kan bara framtiden utvisa. Vad tycker du?

Senaste inläggen

Arkiv Krisinstitutet

Länkar

Etikettmoln