NU KAN DU BÅDE HÖJA DIN KOMPETENS OCH DIPLOMERA DIG I KRISKOMMUNIKATION

Posted on december 18, 2012 by Maria
Läs mer och boka din utbildning via Svenska Institutet för Kriskommunikation!

Kurs i kriskommunikation
Efter endagskursen har individen en bra grund att stå på i kriskommunikationsarbete innan, under och efter en kris.

Två- och tredagarskursen är diplomeringsgrundande för kriskommunikation och ger individen den kunskap han/hon behöver för att driva ett förebyggande och förberedande kriskommunikationsarbete i en organisation.

Deltagare: Kursen riktar sig till ledare, kommunikatörer och andra medarbetare som vill fördjupa sina kunskaper i kriskommunikation. Organisationer har möjlighet att hålla kursen internt, med skräddarsydda scenarioövningar och krisspel. Kursen finns även anpassad för studenter.

Utbildare: Kursen genomförs av experter på risk- och kriskommunikation knutna till Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet). Krisinstitutet drivs som ett nätverk och ger stöd till organisationer som vill:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära sig av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!
Kursinnehåll: Teori varvas med intensiva föreläsningspass, praktiska övningar, krisscenarion, lärdomar från mindre lyckade insatser och exempel på framgångsrik kriskommunikation. Kursen innehåller:
 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
 • Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Mediarelationer i kris Organisation, ledarskap och samarbete i kris
 • Scenarioövning/krisspel med scenarion och rollspel
 • Den personliga krishanteringen Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
Upplägg och mål:  Beroende på vilket mål kunden vill nå genomförs kursen på en, två eller tre dagar. Grunden, dvs. kursens innehåll, är detsamma oavsett antal kursdagar. Det som skiljer är:
 • Kurs 1 dag: Högt tempo i föredrag. En krisscenarioövning ingår och samtal i bikupa. Den deltagare som har förkunskap om kriskommunikation – studier eller yrkeslivserfarenhet – får ut mest av kursen.
 • Kurs 2 dagar: Lugnare tempo i föredrag och mer tid för samtal, reflektioner och praktiska övningar. En halv dag avsätts för ett större krisspel med rollspel och scenarioövning. Tvådagarskursen är diplomeringsgrundande (obligatorisk för diplomering i kriskommunikation).
 • Kurs 3 dagar: Lugnt tempo i föredrag och mer tid för samtal, reflektioner och fler praktiska övningar. En hel dag avsätts för ett större krisspel med scenarioövning och rollspel, krisanpassad medieträning och praktisk kriskommunikation i sociala medier. Tredagarskursen är diplomeringsgrundande.
Prisindikation: Priset för kursen beror på antalet dagar, deltagare, utbildningsplats och grad av anpassning för organisationen. Be om offert.

Prisindikation: En dags kurs med 10 deltagare i Krisinstitutets eller kundens lokaler kostar cirka 20 000 kronor (exklusive moms).

Om diplomeringen: Diplomering erbjuds deltagare som har genomgått två- och tredagarskursen. Diplomeringen kostar 3000 kr per individ och kunskapstestet genomförs hos Svenska Institutet för Kriskommunikation. Genom diplomering får individen ett bevis på kompetens inom kriskommunikationsområdet. Krav för diplomeringen är:
 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.
Kursmaterial: Utbildningar, kurser och diplomering bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Kontakt: För mer information om kurser och diplomering, kontakta Svenska Institutet för Kriskommunikation. Enklast når du oss via info@krisinstitutet.se. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

-