Affärsutveckling med Bildleverantörernas Förening

Skrivet av Björn Bergman 16 september, 2016:
"Affärsutvecklingsgruppen
Det affärsutvecklingsprojekt inom BLF som löpt sedan 2015 har utmynnat i fem punkter: 

  • Att finna ersättare
  • Att sälja sig själv
  • Utbilda bildköpare
  • Hur hantera bildstölder
  • Prismodeller
Styrelsen har beslutat att gruppen ska arbeta vidare med Utbilda bildköpare och Prismodeller. Medlemmar i BLF kommer att via mail få ytterligare information kring övriga punkter och projektet i stort.

Affärsutvecklingsgruppen består av Maria Langen, Stockholm - Anna Hellman, Stockholm - Stefen Tell, Stockholm  - Kristina Wirén, Kalmar - Simone Syversson, Karlstad och från styrelsen Björn Bergman och Putte Salminen, båda från Stockholm"

BLF:s projekt affärsutveckling

Senaste inläggen

Svelan Arkiv