Rustad för kris?

Ett ökat krismedvetande gör att vi kan parera och hantera kriser bättre. Ibland kan vi till och med undvika att en svår händelse utvecklas till en kris. Om vi dessutom samarbetar och är praktiskt förberedda (med verktyg, ändamålsenliga kanaler, kontaktlistor, krisstrategi-/plan, checklistor, etc), vi vet vem som kan göra vad när något händer - och har övat på det - då är vi väl rustade för en kris. 

Behöver du stöd, idéer och verktyg för att komma igång, eller vidare, i det förebyggande och förberedande krisarbetet, kontakta Sverredal & Langen / Svenska Institutet för Kriskommunikation. Vi genomför bland annat planeringsarbeten, övningar och kurser. Även dialogbaserade föreläsningar. 

​​​​​​Nu på torsdag den 30 mars kan du till exempel ta del av Maria Langens expertanförande i krishantering och kommunikation på Ability Partners konferens "Kriskommunikation i offentlig sektor" i Stockholm. 

Nästa diplomeringskurs i kriskommunikation genomförs den 26-28 april. Även den i Stockholm. Anmäl dig nu till info(at)krisinstitutet.se för att få plats. 

Välkommen att kontakta oss!

Senaste inläggen

Bloggarkiv