Krisinstitutets nätverk växer

Krisinstitutets nätverk av experter och diplomerade kriskommunikatörer växer i takt med en ökad krismedvetenhet. Allt fler organisationer jobbar idag metodiskt och strukturerat med krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Risk- och sårbarhetsanalyser, beredskaps- och kriskommunikationsplaner finns på plats. Men inte nog med det, de som jobbar i och med olika organisationer i den dagliga verksamheten kan också använda planerna, genom att de har övats.
 
I takt med att fler vill vara med och utbyta kunskaper och erfarenheter, höja sin kompetens och jobba strukturerat med kriskommunikation väljer vi nu att etablera ett fastare nätverk av experter och diplomerade kriskommunikatörer som kan verka inom området.

Senaste inläggen

Arkiv Krisinstitutet