Diplomutbildning i kriskommunikation

Nu är det dags igen! Sverredal & Langen bjuder in till diplomeringsutbildning i kriskommunikation i. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Föreningen Krisinstitutet.

Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupd kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande.

Moment som ingår i kursen

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
 • Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation / Föreningen Krisinstitutet.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exkl. moms) per person.

Kursansvar
Kursen genomförs av Sverredal & Langen, experter och gästföreläsare inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Kursansvarig Sverre Sverredal

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka e-post till kontakt[at]svelan.se med följande uppgifter:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Vi kör diplomeringsutbildningen, på förfrågan, med minst 3 och max 15 deltagare.

Plats
Kurserna genomförs i ändamålsenliga lokaler, såväl i konferensanläggningar som hos kunder och samarbetspartners - oftast centralt i Stockholm eller i Uppsala.

Tider
Utbildningen genomförs under tre dagar kl. 09.00-17.00. Räkna med tid för förberedelsetid och kvällsarbete under kursen. Gemensam fika och lunch på egen hand. 

Välkommen!

Senaste inläggen

Bloggarkiv