Krisinstitutet som förening

Under 2017 utvecklades Svenska Institutet för Kriskommunikation till en förening med fler engagerade  och duktiga medlemmar. Verksamheten bedrivs i form av medlemsaktiviteter, nätverksträffar och kursverksamhet. För dig som är intresserad och vill följa föreningens verksamhet framöver rekommenderar vi Krisinstitutets webbplats och Krisinstitutets LinkedIn-grupp
Krisinstitutet på vår svelan.se-sajt ligger kvar i form av arkiv för åren 2009-2017.

Senaste inläggen

Arkiv Krisinstitutet

Länkar