Digitalt

Sverredal & Langen ger organisationer stöd i digital utveckling. Vi utgår från de förutsättningar som olika verksamheter har, och som kommunikationen ska stödja. Då strategier och konkreta mål saknas hjälper vi till att ta fram det. Ett metodiskt arbete med intressent- och målgruppsanalyser, användbara och ändamålsenliga kanaler, informationsdelning, dialog och samarbete ser vi som naturliga framgångsfaktorer för en effektiv kommunikation. Ett axplock av våra erfarenheter: 

  • Beställarförstärkning vid utveckling av extern webb, intranät och sociala medier
  • Digitala bilder och hantering av dessa - bildbanker, beställningar och bildkommunikation
  • Projektledning vid införande av system för effektiv kommunikation med kunder, ledare, medarbetare, media och andra intressentgrupper relevanta i olika sammanhang
  • Krav- och funktionspecifikationer för kommunikationssystem, processer och verktyg för krishantering 
  • Förändringsledning vid utveckling av verksamhetssystem
  • Kursledning i utbildningar av digitala strateger och experter på sociala medier 
  • Samarbetsprojekt och strategiarbete 
Våra uppdragsgivare finns både i näringslivet och i den offentliga verksamheten.