Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2009

Posted on 2009-12-21 by Maria
Svenska Institutet för Kriskommunikation gläds åt den positiva återkoppling vi fått från samtliga deltagare på den senaste krisbearbetningskursen. Så här säger Riitta (som godkänt att vi publicerar namn och text):
”För min del kom kursen som på beställning. Jag höll på att skilja mej från min man, men hade ingen tanke på att söka stöd för eventuella känslosmässiga problem. Nu är jag helt övertygad om att kursen har hjälpt mej, jag inser att känslor i samband med separation bör bearbetas, så att man inte tar med känslorna in nästa relation. Under kursen har jag lärt mej att sortera känslor, glada minne från tråkiga, sorgliga och energikrävande händelser. Jag har lärt mej betydelsen av att lyssna och inte avbryta för egna kommentarer/råd. Jag har förstått att man kan ställa känsliga frågor om man är beredd att lyssna. Jag har redan utnyttjat kunskaperna ett par gånger och kommer att göra det flera gånger i framtiden. Jag rekommenderar kursen till alla som har en nära relation till nån, speciellt om relationen är avbruten.”

Ledare av kursen var Maria Langen, grundare av Svenska Institutet för Kriskommunikations 

Läs hela inlägget »

Posted on 2009-12-18 by Maria
Nu erbjuder Sverredal & Langen krisscenarioövning och objektiv analys av hur företags och organisationers kriskommunikation fungerar idag och hur den kan effektiviseras.

Kontakta oss för mer information på info[at]krisinstitutet.se

Läs hela inlägget »

Posted on 2009-12-08 by Maria
Höstens krisbearbetningskurser har blivit mycket uppskattade av deltagarna! Med sig från kursen bär de kunskap om:

 • vad kris och sorg är
 • vad man i praktiken kan göra för att ta hand om de förluster livet för med sig
 • hur man kan möta människor i kris / sorg
 • Känslomässig läkning och ökad självkännedom
 • en metod att återanvända

Nästa kurs kör vi på torsdagar, kl. 17-19, under perioden 4 februari – 25 mars. Anmäl dig nu så är du säker på att få en av våra 10 platser! Kostnad 2999 kr (plus moms för företag)

Läs hela inlägget »

Posted on 2009-12-07 by Maria
Svenska Institutet för Kriskommunikation ger stöd till kommunikatörer, krisgrupper och den enskilda människan – i förbyggande syfte, när något oönskat händer eller efteråt när en kris behöver bearbetas.

För företag och organisationer handlar det om att förbereda sig för – och förebygga – situationer som kan identifieras på förhand. Avgörande när väl krisen inträffar är hur väl samspelta chefer, medarbetare och berörda externa intressenter är – att de vet vad de ska göra, när, hur och varför. Det kräver information, strategier, planer, rutiner, organisation, trimmade kanaler, relationsbyggande, utbildning, övning, övning och åter övning.

Planera för det värsta som kan hända – det oväntade och otroliga! Genom att tänka efter innan kan företag och organisationer enklare både hantera krisen och kommunicera i krisen – och har dessutom en större chans att behålla (eller till och med stärka) förtroendet för företaget/organisationen. Det kan man göra genom att:

 • vara tydlig, öppen och uppriktig i sin kommunikation.
 • ta ansvar, fatta beslut, visa handlingskraft och en vilja att hjälpa och stödja.
 • visa empati (till exempel inte kommunicera siffror till de drabbade)
 • bygga kommunikationen på åtgärder, vad företaget/organisationen gör i krisen. Kommunikationen i sig har inget eget värde.
 • se och erkänna problem – då kan man också lösa dem. Att bara berätta hälften, försvara sig eller försöka förklara sig räcker sällan. Det kan till och med vidga krisens omfattning eller skapa en ny kris i krisen. Kom ihåg, tystnad är också kommunikation…
 • samarbeta och kommunicera samma huvudbudskap i olika kanaler, i kombination med relevant, specifik information för direkt berörda målgrupper.

Agerandet förutsätter förstås att de som jobbar i krisen har kunskap om hur människor reagerar i en kris, att man bemöter drabbade på rätt sätt och att de får det stöd de behöver efteråt. Insatser som kris-/sorgbearbetning kan till exempel sättas in direkt, på plats, eller så snart som möjligt efter en svår händelse.

Krisinstitutet erbjuder kurser i kris-/sorgbearbetning – i individuellt format och i gruppformat. info[at]krisinstitutet.se 

Läs hela inlägget »

Posted on 2009-11-16 by Maria
Föräldrar, ungdomar och närstående ger vi nu specifikt stöd (kopplat till boken ”Snacka om kaos”) …

Tonåren behöver inte vara tuffa, men de är det för många. Behöver du stöd i en jobbig situation? Eller vill du bara diskutera tonåren och föräldraskap för att vara förberedd? 

Kontakta oss direkt på krisinstitutet[at]svelan.se för att delta i:

 • Individuellt samtalsstöd “bollplank”: 1 träff, kostar 250 kronor per halvitimme
 • Individuellt samtalsstöd “snabbt lite bättre”: 3 träffar, kostar 250 kronor per halvtimme
 • Samtalsgrupper för föräldrar och ungdomar ”tips, råd, bolla idéer”: 3 träffar à 1 timme, kostar 1500 kronor
 • Kurser i kris-/sorgbearbetning – i individuellt format och i gruppformat: 8 gånger à 2 timmer (med hemuppgifter mellan träffarna), kostar 4 200 kronor
Läs mer om boken Snacka om kaos
Läs hela inlägget »