Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2009 > 11

Posted on 2009-11-16 by Maria
Föräldrar, ungdomar och närstående ger vi nu specifikt stöd (kopplat till boken ”Snacka om kaos”) …

Tonåren behöver inte vara tuffa, men de är det för många. Behöver du stöd i en jobbig situation? Eller vill du bara diskutera tonåren och föräldraskap för att vara förberedd? 

Kontakta oss direkt på krisinstitutet[at]svelan.se för att delta i:

  • Individuellt samtalsstöd “bollplank”: 1 träff, kostar 250 kronor per halvitimme
  • Individuellt samtalsstöd “snabbt lite bättre”: 3 träffar, kostar 250 kronor per halvtimme
  • Samtalsgrupper för föräldrar och ungdomar ”tips, råd, bolla idéer”: 3 träffar à 1 timme, kostar 1500 kronor
  • Kurser i kris-/sorgbearbetning – i individuellt format och i gruppformat: 8 gånger à 2 timmer (med hemuppgifter mellan träffarna), kostar 4 200 kronor
Läs mer om boken Snacka om kaos
Läs hela inlägget »