Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2010

Posted on 2010-03-30 by Maria
Krismedvetandet ser ut att öka i Sverige. Allt fler företag och organisationer, som vi talar med, har en krisplan. De vet hur de ska agera i en kris. Men, när vi frågar om de vet hur de ska kommunicera i en kris blir det ofta tyst. Efter några sekunders betänketid svarar många att de ”tror att det finns någon slags plan för kommunikation, det borde finnas…”.

Är du osäker på om ni har en kriskommunikationsplan, kolla! Om den finns, kolla att den är uppdaterad och tillgänglig för dem som ska använda den. Säkerställ också att viktiga nyckelpersoner i praktiken kan använda planen och att kommunikationsprocesser och kanaler fungerar som det är tänkt.

Öva!

Vill ni ha hjälp att testa, ta fram och/eller införa en kriskommunikationsplan, som fungerar just för er och er verksamhet, kontakta Sverredal & Langen, Svenska Institutet för Kriskommunikation, info[at]krisinstitutet.se!

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-10-19 by Maria
För att kriskommunikationen ska fungera i praktiken krävs en väl genomarbetad strategi, riskhantering och kommunikationsplan ihop med en vältrimmad organisation som kan se till att ord och handling går hand i hand. Då blir det också lättare för t.ex. talespersoner, informations- och pressansvariga att föra en dialog kring det som händer… Det var några av de frågor vi diskuterade idag på kriskommunikationskonferensen ”Bakom Rubrikerna” (på Kommunikationsforum i Stockholm).

Läs hela inlägget »
Etiketter: kriskommunikation

Posted on 2010-09-24 by Maria
Den 7-9 oktober kommer vi att medverka på Fryshusets Forum för eldsjälar (i Stockholm). Vi sponsrar också unga eldsjälar med vår bok ”Snacka om kaos!” .

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-08-15 by Maria
NU är en mycket bra tid att boka in oss för att se över din kriskommunikation! 

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-06-24 by Maria
Överraskningsmomentet infinner sig nästan alltid, även om man har förberett sig. Det beror ofta på:

  • Tidsfaktorn – trodde inte att det skulle hända NU!
  • Att krisen faktiskt var OVÄNTAD och/eller OÖNSKAD
  • Omfattningen av det som hände var STÖRRE/VÄRRE än väntat!
  • Snabbt och ovisst händelseförlopp. Utgången är oviss, man vet inte vad som är ”bäst att göra” och man ”slåss ofta med klockan” – pressen kan leda till handlingsförlamning.
  • De vanliga handlingsmönstren räcker inte till för att lösa situationen – det måste till ordinära insatser, t.ex. stöd utifrån, fler resurser och specifik kompetens.
  • Starka känslor och reaktioner – sorg, rädsla, ilska…

Förutom att lösa den faktiska krisen är det också viktigt att prata om det som händer och hitta en väg framåt. Ibland kan man behöva stöd i sitt krisarbete. 

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-05-14 by Maria
En effektiv kriskommunikation bygger på att man har definierat sina mål- och intressentgrupper på förhand – både interna och externa. Man vet vilken typ av information de behöver, vilka kanaler som ska användas för vad, vem och när. Även ansvaret för att formulera och distribuera budskap bör vara tydligt och alla som arbetar i en kris behöver veta vem som gör vad. Ett effektivt kommunikationssystem ger också utrymme för improvisation. Och det är viktigt. Det går inte att planera bort en kris, men det går att förbereda sig så att man kan hantera den om eller när den uppstår.

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-03-05 by Maria
Maria Langen är en strålande föreläsare och kurshållare, det finns ett stort hjärta i henne och inget man säger är fel. Hon bjuder på sig själv och är väldigt intressant att lyssna på, man får många skratt.  Något som jag tycker var mycket bra var att hon gjorde övningarna själv, vilket gjorde att det blev mycket lättare att förstå hur man skulle göra samt att det kändes lättare att öppna sig själv. Jag kan varmt rekommendera andra att delta på denna kurs!
Maria K, deltagare i kris-/sorgbearbetningskurs på Svenska Institutet för Kriskommunikation

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-02-18 by Maria
Arrangerar du träffar med föräldrar? Då är vi gärna med och ”snackar om kaos”, berättar hur vi lyckades vända en negativ spiral, resonerar kring de viktiga tonåren och vad man som förälder kan göra för sig själv och sina barn. Läs mer i vårt erbjudande Tonårssnack med föräldrar.

Läs hela inlägget »

Posted on 2010-02-03 by Maria
Svenska Institutet för Kriskommunikation ger stöd till kommunikatörer, krisgrupper och den enskilda människan – i förbyggande syfte, när något oönskat händer eller efteråt när en kris behöver bearbetas.

Välkommen!

Läs hela inlägget »