Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2010 > 06

Posted on 2010-06-24 by Maria
Överraskningsmomentet infinner sig nästan alltid, även om man har förberett sig. Det beror ofta på:

  • Tidsfaktorn – trodde inte att det skulle hända NU!
  • Att krisen faktiskt var OVÄNTAD och/eller OÖNSKAD
  • Omfattningen av det som hände var STÖRRE/VÄRRE än väntat!
  • Snabbt och ovisst händelseförlopp. Utgången är oviss, man vet inte vad som är ”bäst att göra” och man ”slåss ofta med klockan” – pressen kan leda till handlingsförlamning.
  • De vanliga handlingsmönstren räcker inte till för att lösa situationen – det måste till ordinära insatser, t.ex. stöd utifrån, fler resurser och specifik kompetens.
  • Starka känslor och reaktioner – sorg, rädsla, ilska…

Förutom att lösa den faktiska krisen är det också viktigt att prata om det som händer och hitta en väg framåt. Ibland kan man behöva stöd i sitt krisarbete. 

Läs hela inlägget »