Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2010 > 11

Posted on 2010-03-30 by Maria
Krismedvetandet ser ut att öka i Sverige. Allt fler företag och organisationer, som vi talar med, har en krisplan. De vet hur de ska agera i en kris. Men, när vi frågar om de vet hur de ska kommunicera i en kris blir det ofta tyst. Efter några sekunders betänketid svarar många att de ”tror att det finns någon slags plan för kommunikation, det borde finnas…”.

Är du osäker på om ni har en kriskommunikationsplan, kolla! Om den finns, kolla att den är uppdaterad och tillgänglig för dem som ska använda den. Säkerställ också att viktiga nyckelpersoner i praktiken kan använda planen och att kommunikationsprocesser och kanaler fungerar som det är tänkt.

Öva!

Vill ni ha hjälp att testa, ta fram och/eller införa en kriskommunikationsplan, som fungerar just för er och er verksamhet, kontakta Sverredal & Langen, Svenska Institutet för Kriskommunikation, info[at]krisinstitutet.se!

Läs hela inlägget »