Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2011 > 01

Posted on 2011-01-18 by Maria
Tack för alla intresseanmälningar vi fått som svar på mejlet om vårt nya nätverk! Planeringen pågår nu för fullt och vi räknar med att vara igång redan i mars! I nätverket kommer du att möta ”kollegor” som jobbar med kris, kommunikation, utveckling och förändring. Syftet är att skapa rum för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, i såväl fysiska möten som i den digitala världen.

Genom att medverka och bidra i nätverket kan medlemmarna utveckla sin kompetens på området och därmed också vara bättre förberedda om/när en kris inträffar. Tanken är också att medlemmarna ska kunna sprida kunskapen vidare – som ringarna på vattnet – och underlätta för andra människor och organisationer i olika krislägen. Vill du också vara med, anmäl ditt intresse till info[at]krisinstitutet.se! Programförklaring och medlemsavgift fastställs inom kort.

Läs hela inlägget »
Etiketter: krisinstitutet, nätverk