Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2011 > 10

Posted on 2011-10-31 by Sverre
Krisinstitutets webb-tv-kanal har öppnat.. Svenska Institutet för Kriskommunikation och "Veckans Kris". Presentation av Sverre Sverredal och Jeanette Fors-Andrée.

Läs hela inlägget »

Posted on 2011-10-27 by Sverre
eller
Carl Bildt i Etiopien
eller
Carl Bildt och det svarta guldet
(Ett drama i hur många utrikes-akter som helst)

Varför blir det inget av alla ”skandaler” och missgrepp vår utrikesminister lastas för? Man har liknat honom vid en gås – oberörd av det flödandet vattnet. Eller nyligen; utsöndrandes auktoritär gas som skulle göra omgivningen mer medgörlig.

Det påtalas ofta i bloggar och debattinlägg att det enda som kan rädda Bildt är att han berättar allt och kraftigt tar avstånd från Lundin Petroleums förehavanden i bl a Afrika. Kanske skulle han göra det, men faktum kvarstår att Carl Bildt fortfarande sitter kvar på sin ministerpost efter över 5 år av ideliga krav på hans avgång. Inte har han sagt särskilt mycket om det hela heller. Varken pudel eller terrier!
Är det så att vi helt enkelt vant oss vid att det stormar kring Carl Bildt, förlikat oss med att han haft ett engagemang i näringslivet där han möjligen känt till något som kanske kan vara oetiskt?

Man kan t o m börja tro att Carl Bildts starka patos för internationella frågor, hans ideliga resor (han är så gott som ständigt på resande fot verkar det), hans finurliga aforismer och uppenbarligt höga anseende runtom i världen är det som vi värdesätter mest med en svensk utrikesminister. Någon som vågar ha en egen profil.

Det visar sig också att Carl Bildt har mycket höga förtroendesiffror i de mätningar som t ex Sifo genomfört nyligen – där ser man inte mycket spår av den senaste tidens kritik mot honom.
En gissning är att han sitter kvar så länge han har lust !

Läs hela inlägget »

Posted on 2011-10-20 by Jeanette
Under 2009 tvingades Toyota återkalla över 8 miljoner bilar från marknaden. Man hade upptäckt ett fel i gaspedalen som orsakade en dödsolycka när bilen åkte helt okontrollerat. Ledningen förstod att det handlade om en förtroendekris och tog på sig ansvaret genom att inte skylla på en tillfällighet.

Förra veckan var Sony med om något liknande där elektronikjätten återkallade rykande apparater. Det handlar om 1,6 miljoner Bravia LCD-apparater världen över tillverkade 2007 och 2008. Beslutet fattades efter 11 incidenter med smältande apparater eller rök.

11 incidenter kan verka väldigt lite i sammanhanget för att en stor aktör som Sony ska återkalla 1,6 miljoner apparater. Men här kunde Sony – liksom Toyota – förutspå framtida konsekvenser av att inte agera snabbt. Bra hanterat! Ledningen tog kontroll över läget, kommunicerade med sin marknad och pressmeddelanden skickades ut utan att blåsas upp i media.

Läs hela inlägget »

Posted on 2011-10-13 by Sverre

Övning av kriskommunikation
I söndags, 9 oktober 2011, genomfördes den första utbildningen av föreningar i ämnet kriskommunikation. De föreningar som deltog var IK Södra, lTungesta IF och Taekwondo klubb Viking. Utbildningen ingår i Utmärkt förening och genomfördes av Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet).

-Vi har tidigare mest utbildat ledningsgrupper inom företag men behovet av kunskap inom kriskommunikation är stort också inom kommunal och ideell verksamhet, säger Sverre Sverredal, föreläsare och workshopledare.
Calle Strandh, föreningskonsult inom Haninge kommun, fick idén att kontakta Krisinstitutet redan under våren då planeringen av utbildningen inleddes.

”Läskigt att sitta där och svara på svåra frågor från pressen”
Ett viktigt inslag i utbildningen var att deltagarna skulle få tillfälle att själva känna på hur det är att sitta i ”presskonferens” och svara på närgångna frågor från media. Krisinstitutet hade förberett ett antal scenarios (Påhittade händelser som skulle kunna leda till en kris inom föreningen).

Fred kl 23.00
3 redlöst berusade 16-åringar tas om hand av polisen och tas till Maria ungdom. Polisen underrättar ”föreningen” som har veckoslutsläger för ungdomarna. Eftersom identiteten på ungdomarna ännu är oklar har föräldrarna inte kontaktats än.
När scenariot presenterats för föreningarna fick de fundera en stund och sedan återkomma med en åtgärdsplan. Helt plötsligt ringer så telefonen och en upprörd förälder (spelad av teaterutbildade Kristin Sverredal) och ställer en massa frågor som föreningen försöker hantera. I nästa skede dök en journalist upp i telefonen, i detta fall Ingrid Hulthage – till vardags verksam på Haninge kommun som informationsutvecklare men med ett förflutet som journalist. Deltagarna vittnade om det ovana i situationen och att det gav många tankar om hur man kan förbereda sig.

Nästa moment blev att försvåra scenariot med en påbyggnad:

Lö 03.30
Föreningen blir uppringd av en journalist som berättar att ungdomarna har tagit bensodiazepiner. En av flickorna har undersökts av läkare eftersom man misstänker våldtäkt/sexuellt utnyttjande. Journalisten vill ha en kommentar om vilken slags tillsyn av ungdomarna ”föreningen” har under sin verksamhet.
När väl denna presskonferens klarats av kunde deltagarna pusta ut – trodde dom…
Som i verkligheten förändras eller försvåras läget ofta på ett sätt som är svårt att förutsäga:

Lö 08.00
TT: Morgonens nyheter domineras av rapporteringen om händelsen. Polisen har anhållit en ungdomsledare som misstänkt för langning och våldtäkt/sexuellt utnyttjande.

Som avslutning på dagen gavs råd och tips hur föreningarna kan genomföra sin egen förberedelse av kommunikationen i ett krisläge. Med hjälp av mallar och checklistor från Krisinstitutet ska föreningarna under den närmaste tiden genomföra arbetet med kriskommunikationsplaner.

Under dagen deltog också Maria Langen från Svenska Institutet för Kriskommunikation samt Inger Dahlberg, Utvecklingsledare Drog- & brottspreventionsfrågor, Haninge Kommun.

Läs hela inlägget »

Posted on 2011-10-11 by Jeanette
Förra veckan avslöjade Aftonbladet att S-ledaren Håkan Juholt stridit mot regelverket genom att låta riksdagen betala hela hans och sambons hyra.

Aftonbladet menar att det finns flera källor som påstår att Juholt redan under 2009 blev informerad om att han fått för mycket bostadsbidrag.
Själv förnekar Juholt att han blev varnad 2009 och säger att det hela är en lögn. ”Någon vill skada mig” påstår han.

I dagsläget kan vi bara spekulera om vad som stämmer och vad som inte stämmer i denna historia. Men låt oss säga att det finns två alternativ: antingen blev Juholt varnad och struntade medvetet i att ta tag i problemet, eller så stämmer Juholts förklaring att han missuppfattat reglarna och begått ett oskyldigt misstag.

Problematiken uppstår om det senare visar sig att de hittills anonyma källorna har rätt; att Juholt har utnyttjat systemet sedan 2009 och dessutom ljugit för det svenska folket i sitt försvarstal. Lögnen i sig kommer att få allvarliga konsekvenser och kräva S-ledarens avgång. Idag kom det uppgifter om att Juholts assistent skulle ha informerat om läget i augusti och att Juholt därmed var medveten om felaktigheterna när han förra månaden sökte fullt ersättningsstöd för sin övernattningslägenhet. Och detektivarbetet fortsätter.

Om det visar sig att Juholt har rätt – att han inte blev varnad för fusk – då har han hittills hanterat krisen på ett bra sätt. Han har varit tydlig med var han står och med vad han har gjort och inte gjort. Han har bett om ursäkt till alla de som känner sig besvikna och sagt att han ska återbetala den summan som han är skyldig.

Läs hela inlägget »

Posted on 2011-10-04 by Jeanette
Idag är vi väldigt glada! Vi har nämligen utökat vårt nätverk genom ett samarbete med Jeanette Fors-Andrée, konsult och expert på kriskommunikation, krishantering och förändringsprocesser.

Jeanette kommer närmast från Uppsala universitet där hon i sju år forskat i kriskommunikation och förändringskommunikation. I sin forskning har hon tagit fram riktlinjer och förhållningssätt för att hjälpa företag och organisationer att behålla ett gott rykte och framgångsrika affärer. Hon är en vass person, med öga för vad som fungerar för att säkerställa de reaktioner man vill ha av sitt beslut.

Vi ser fram emot att arbeta ihop inom området för kriskommunikation!

Läs hela inlägget »

Posted on 2011-10-04 by Jeanette
Svenska Institutet för Kriskommunikation var representerad på årets POSOM i Karlstad den 3 oktober. Bland 1300 deltagare från polis, räddningstjänst, socialtjänst, skolor, landsting, sjukvårdsenheter från hela landet tog vi del av visa ord från bl a förre statsministern Göran Persson och flera forskare inom katastrof/krisområdet.

Vi kunde konstatera att kriskommunikation endast nämndes under två av dagens sex föredrag och att det finns mycket att göra inom området. Under pauserna var det många som vittnade om behovet av samordning och planering inom området kriskommunikation – i synnerhet som det alltid är många olika organisationer inblandade vid större kriser eller katastrofer.

Läs hela inlägget »