Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2011 > 11

Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2011-11-29 by Sverre
En server går ner, ett system kraschar, reservlösningar fungerar inte. Resultatet blir ett antal kunder drabbas av stillestånd eller andra problem i sina verksamheter. IT-systemen är ju som bekant helt avgörande för mängder av processer som för bara några år sedan kunde skötas mer handfast av personalen. Apoteket AB har fått känna av följderna av ett haveri som skedde strax före helgen hos driftleverantören Tieto (en av Nordens största IT-leverantörer).

Går man idag till apoteket (läs: Apoteket AB) är förmodligen receptet elektroniskt och man får vackert vänta tills systemet återhämtat sig. Om man triumferande kan överräcka ett gammaldags pappersrecept ska man ändå inte räkna med att få sin hostmedicin. Lagersystemet numera är IT-baserat och står lika still som allt annat. På några håll lär man dock ha lyckats återstarta gamla system och upprätthåller driften hjälpligt, med stora förseningar som följd. I övrigt tycks rådet vara: gå till någon annat apoteksföretag. Inte ofta ett företag tvingas göra så.

Tieto har fler kunder än Apoteket…
Enligt sajten govdata.se har Tieto bl a Polis, Tullen, Skatteverket och regeringen bland sina kunder och man kan ju oroligt undra hur omfattande IT-kraschen är. Klart är i alla fall att Tieto som leverantör är urviktig för hela samhället. Därför är det naturligt att gå till t ex krisinformation.se för att möjligen få lite mer kunskap om vad som händer och hur det påverkar samhällsystemen. Där visade det sig dock att den enda information som fanns att tillgå var att IT-systemen i Nacka Kommun drabbats – inte ett ord om Apoteket, Bilprovningen eller andra drabbade. Under ett samtal med krisinformation.se i förmiddags förstod jag att det faktum att just Nacka kommun vad nämnt kan tillskrivas just denna kommuns proaktiva åtgärder. Dom hade helt enkelt följt sina rutiner (eller gjort en riktig bedömning i ett kritiskt läge) och hört av sig till krisinformation.se och talat om vad som hänt – det hade inte de andra. Efter något dygn då den mesta ansträngningen tycks ha koncentrerats på Twitter och Facebook har krisinformation.se kompletterat web-informationen och numera finns också en separat sida  med fylligare information.

Man kan ju undra hur mekanismerna ser ut när ett företag som utför en samhällsvital tjänst flaggar för att något gått fel. Vem får informationen? Endast respektive kund (myndighet, kommun etc) eller går incidentrapporterna också till någon central enhet som ansvarar för samhällsinformation övergripande ? Även om man måste ha förståelse för konkurrens- och sekretessfrågor så är det just här som det kan gå snett. En allvarlig incident sker och det är upp till de drabbade att informera separat och först senare sammanställs hela bilden i ett samhällsperspektiv. Omfattningen torde ha stått klart för åtminstone Tieto redan på ett tidigt stadium men kanske hoppades man att saker och ting skulle ”lösa sig” innan hela bilden blev känd…?

Läs hela inlägget »