Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2012

Posted on 2012-12-14 by Maria, på krisinstitutet.se

Erbjudanden 2013

 • Försäkra dig om att organisationen har en god förberedelse för att kommunicera i en kris, Kriskommunikationskoll_2013
 • Öva kriskommunikation, Krisspel_2013
 • Ta fram en kriskommunikationsplan för organisationen (eller uppdatera en befintlig), Kriskommunikationsplan_2013
 • Fördjupa din kunskap inom kriskommunikationsområdet, Kurs i kriskommunikation_2013

Fler erbjudanden från Krisinstitutet
Krisinstitutet erbjuder stöd innan, under och efter en kris:

 • Scenarioövningar och krisspel
 • Kriskommunikationsplan
 • Massmedieträning, krisanpassad
 • Strategi för kriskommunikation i digitala kanaler och sociala medier
 • Intressentanalyser
 • Framtagning av krisscenarion tillsammans med organisationens medarbetare
 • Rådgivning i frågor som rör organisation, samarbetsformer och kommunikation
 • Resursförstärkning i krissituationer
 • ”Kriskommunikationskoll” – genomgång och test av organisationens kriskommunikationsplan – leveransrapport
 • Utbildningar, kurser och dialogseminarier om kriskommunikation
 • Certifierings- och diplomeringsutbildningar
 • Krisinstitutet erbjuder organisationer certifiering i kriskommunikation i linje med boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder(Förlag Sanoma Utbildning, december 2012) samt diplomeringsutbildningar för ledare, kommunikationsansvariga och andra medarbetare med ett ansvar att kommunicera innan, under och efter en kris. För mer information, kontakta Sverre Sverredal på 070-820 83 94 eller skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se.
 • Krisspel After Work: Det är kris! En journalist närmar sig med mikrofonen. En paparazzifotograf tar smygbilder. Upprörda ”drabbade” skriker ut sitt missnöje och omvärlden gör sig påmind via både traditionella och sociala medier. Deltagarna är så nära en verklig krissituation de kan vara och får chansen att öva på att kriskommunicera för en organisation. Krisspelet inleds med en föreläsning och avslutas med en utvärdering av deltagarnas kriskommunikationsinsatser.”Krisspel After Work” skräddarsys för varje event.  Kontakta Krisinstitutet för offert.
Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-12-13 by Sverre
Jag tycker om traditioner som att fira påsk, midsommar, jul, lucia och kanske till och med nationaldagen. Jag vill baka pepparkakor och titta på barnen som framför julspel på skolavslutningen. Jag vill fälla en tår till ”Den blomstertid nu kommer”.  Jag vill även att barnen ska kunna dela min historia och känna samhörighet mellan generationerna. Jag vill stolt kunna hissa Sveriges flagga och sjunga ”Du gamla, du fria”.

Jag vill också vara tolerant och öppen för andra kulturer och människor med annan bakgrund än min egen. Jag vill att andra ska få hålla på sina traditioner. Jag vill hålla våra gränser så öppna som möjligt och tycker att kulturerna ska få mötas och blandas. Och jag är mer än gärna del av det. Jag gillar att möta människor med olika bakgrunder och erfarenheter.

Under senaste tiden har massmedia refererat mängder med exempel där tjänstemän som verkar ha en beröringsskräck när det handlar om svenska traditioner tolkar lagtexter. Den ena efter den andra av gamla traditioner försvinner inför risken att verka förtryckande på dem som har annan bakgrund. Risken är uppenbar att den övernitiska jakten på negerbollar, pepparkaksgubbar och julpsalmer skapar onödiga kriser och motsättningar som inte alls har någon grund i verkliga folkdjupet.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-12-06 by Sverre

I augusti 2012 drabbades ett antal enheter inom Västra Götalandsregionen av ett dataintrång. Det var det så kallade hackernätverket ”Anonymous” som tagit sig in och bland annat lagt ut en filmsekvens till stöd för Julian Assange. Enligt en utredning kan hackarna ha kommit åt patientinformation och haft möjlighet att komma åt flera dussin databaser.

Risken att patienter skulle drabbas av en direkt skada av intrånget bedömdes som förhållandevis liten. Alltså bestämde sig regionen att det inte fanns något behov att kriskommunicera.
Finns det då andra intressen som hotas att ta skada? Ja, här kan man omedelbart se att förtroendekapitalet hos vårdgivaren utsätts för prövning. Det är viktigt att medborgaren/patienten kan känna sig trygg med landstingens hantering av känsliga uppgifter – och kommer uppgifterna på drift kan många bli oroliga.

Först i slutet av november inrättade Västra Götalandsregionen en särskild telefonservice för att lugna eventuella oroliga patienter men information om detta gick bara ut via en pressrelease. På regionens webbplats går numret till telefonservicen fortfarande inte att hitta.
I det här fallet borde regionen direkt ha gått ut och talat om vad som hade hänt och inte väntat flera månader. Telefonservicen bör förstås också finnas åtkomlig och i funktion redan från början. På så sätt hade man visat aktivitet, öppenhet och omsorg om medborgarna. Som det blev nu känns det mer som om regionen hoppats på att ingen skulle notera vad som hänt.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Posted on 2012-12-04 by Maria
Den 19 december lanseras boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder. 

I boken ger författarna Sverre Sverredal och Maria Langen, erfarna inom kriskommunikation, en heltäckande guide till hur organisationer kan förebygga, lindra och lära sig av kriser. Matnyttig teori varvas med praktik, exempel, tips på övningar och checklistor. Läsaren får en bra grund att stå på i både utbildnings- och utvecklingsarbete.

Vill du vara med på boksläppet den 19 december? Kontakta Svenska Institutet för Kriskommunikation! 

Boksläpp
Tid: 19 december kl 16:00 – 18.30
Plats: Svenska Institutet för Kriskommunikation, Östgötagatan 23.
Svenska Institutet för Kriskommunikation tillsammans med förlaget Sanoma Utbildning

Läs hela inlägget »
Foto: Maria Langen Foto: Maria Langen

Posted on 2012-12-20 by Maria
Kriskommunikation – att leda i blåsväder är lanserad! Det var fullt hus på boksläppet igår då vi pratade om boken, krisspelade och fyllde väggarna med ”årets kris”, ”årets pinsammaste” och ”årets bästa kriskommunikation”. Här är resultatet av kvällens lilla workshop:

Årets kris var enligt deltagarna:

 • TeliaSonera, SAS, FOI Saudiaffären, 21/12 -12, SD, Parkens Zoo, Riksinternaten, Gymnastikförbundet och Kolmården.
Årets bästa kriskommunikation blev:
 • Tillväxtverket med Annie Lööf, Lundin Oils bolagsstämma m.m., SATS i fallet Kathrin Z.

Årets pinsammaste blev:

 • Erik Almqvists förnekande, förbud mot pepparkaksgubbar i Luciatåget, Ron Paul, Tintin i Kongo och ”700 000 kr var det billigaste alternativet” Tillväxtverkets generaldirektör om Grand Hotel.

När det gäller boken hoppas vi att många läser och använder den i organisationens förebyggande och förberedande arbete med kriskommunikation. Den organisation som har en uppdaterad, ändamålsenlig och tillgänglig kriskommunikationsplan, och har ÖVAT den, har de bästa förutsättningarna att lyckas med sin kriskommunikation. Läs mer om boken… 

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-11-16 by Sverre
Efter många års kämpande mot lågprisbolag och andra starka konkurrenter verkar nu SAS ha kommit till vägs ände. Stora krediter ska förlängas och långivarna kräver förändringar i lönenivåer och anställningsformer. Bolaget måste en gång för alla ställa om till en ny struktur med kostnader som motsvarar konkurrenternas.

Många tvivlar dock på att bolaget ska lyckas och SAS vd, Rickard Gustafsson, som framträdde i Aktuellt i veckan, fick bland annat frågan om kunderna nu vågar boka en biljett med SAS med tanke på konkurshotet. Rickard Gustafsson försökte undvika ett direkt svar men sa till slut ”Jag kan inte stå och bedöma vad olika personer ska göra”.
Ett oroande svar som inte alls speglade den självsäkerhet och målmedvetenhet som kom fram i den övriga intervjun. Nu fick man snarare en känsla av att han ville rädda sin heder om det senare visar sig att det faktiskt blir en konkurs.

Han har förstås ett utomordentligt svårt uppdrag men i den stund han inte till 100 procent visar att han tror på sina egna förslag till åtgärder, gör sådana uttalanden att förtroendet raseras.
Kriskommunikation kräver ärlighet – men också fullständigt överensstämmande i alla budskap. Ska det kommuniceras övertygelse om att allting kommer att gå bra måste det genomlysa all kommunikation, också när det gäller bokningsråd till kunderna!
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-11-09 by Sverre
Staden L’aquila i Italien jämnades den 6 april 2009  med marken i en jordbävning . Hundratals omkom och många fler skadades.

Drygt tre år senare har en Italiensk domstol dömt en grupp forskare och tjänstemän till långvariga fängelsestraff med anledning av felbedömningar av riskerna. Forskarvärlden häpnar. I en protest mot domarna upplyser man om att det inte med säkerhet går att förutsäga en jordbävning och att större skalv i en jordbävningsregion aldrig kan uteslutas.

Om man ser fängelsedomarna som ett brottsförebyggande straff måste slutsatsen för vetskapsmännen bli ”varna hellre en gång för mycket än en gång för lite”. 
Mottagare av framtida kriskommunikation och varningsmeddelanden kommer att  få det svårt att värdera informationen. Ska man tro på ”ropet om vargen” eller är det en tjänsteman som är rädd om sitt eget skinn?

En fungerande kriskommunikation måste bygga på ett förtroendefullt och delegerat ansvarstagande grundat i gemensamma förutsättningar och spelregler. Straff för felaktiga spådomar hör hemma i medeltiden!
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Posted on 2012-10-25 by Maria
Nu är omslaget till kriskommunikationsboken klart! Återkommer inom kort med utgivningsdatum! Författare är Maria Langen och Sverre Sverredal. Förlaget är Sanoma Utbildning.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-09-13 by Sverre
Ambassader brinner, tårgasmolnen hopas och människor dör på gatorna.

En islamfientlig film har satt världen i brand igen. Svenska medier har valt att inte visa den. Det visar sig dock att den publicerats på youtube redan för två månader sedan! Den har fått över 27 000 kommentarer. Muslimer världen över rasar.
Filmen är dock ett uppenbart fejk!

Varje gång profetens namn nämns, är det med en dubbad – och till filmen illa synkad – röst. Det innebär att filmen i sig, om den nu existerar i en längre version än dessa 13 minuter, handlar om något helt annat och någon helt annan än profeten Muhammed. Den som ursprungligen gjorde filmen har vare sig Koranen, Muhammed eller Islam med i manusreplikerna.

Kanske är det ett gäng high school–ungdomar som fått tag i filmmaterialet och lagt på lite ”kul” effekter utan tanke på att sätta världen i brand. Eller någon som gör allt för att blåsa liv i motsättningarna mellan USA och den muslimska världen.

Vad som är bekymmersamt är förstås hur president Obama hanterar situationen. Han har tydligt fördömt de våldsamheter som ledde till flera personers, däribland USA:s ambassadör i Libyen, död. ”De som gjort det ska ställas till svars”. När det gäller den omedelbara orsaken, filmen, blir det inte lika tydligt. Han kan förstås inte säga att den som skapat filmen, i dess nuvarande skick, gjort fel – där sätter yttrandefriheten stopp. Däremot borde han markera att USA inte står bakom, att synen inte stämmer med USA:s och att tolerans och religionsfrihet är grundpelare i den amerikanska samhällssynen.  Detta borde ha sagts redan i samband med uttalandena om dödsfallen. Men då fokuserades budskapet på att höja säkerheten kring amerikanska utsända världen över. Visserligen nämndes det i förbigående och berördes också av utrikesminister Hillary Clinton, men det hade gjort större nytta om Obama själv tog upp det.

Detta är ett exempel på när påhittade händelser eller fakta får långtgående konsekvenser. Så blir det ofta när det finns underliggande problem och misshälligheter som pyr och bara väntar på ett syretillskott för att flamma upp till full storm.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Posted on 2012-09-06 by Sverre
Under 2011 ägde ett presidentval rum på Irland. Entreprenören och TV-kändisen Sean Gallagher hade ett rejält försprång och skulle enligt vadhållningsbyråerna bara lugnt ha väntat på valdagen och promenerat in i presidentpalatset. Vad som hände var att en TV-debatt som direktsändes fick in ett twitterinlägg där det påstods att ett ”brunt kuvert” skulle ha överlämnats till kandidaten och att den som lämnat de förmodade pengarna skulle dyka upp på vid ett senare tillfälle för att konfrontera Gallgher. Inlägget kom från ett twitterkonto tillhörande en av motståndarkandidaterna. Det visade sig senare att inlägget var fejkat och sanningshalten av det som påstods kunde inte bevisas.

Bruna kuvert (brown envelopes) är ett vedertaget begrepp på Irland som innebär mutor och svarta pengar. Det är ett seglivat problem och svärtar ner en hel del av debatten. Kopplingar till den ekonomiska krisen och det ”politiska myglet” har blivit många politikers fall den senaste tiden och det hör snarast till regeln än undantaget att kända makthavare anklagas för oegentligheter. Gallghers stora utmaning var att twitterinlägget pekade på hans koppling till Fianna Fail – partiet som framförallt kopplas till oegentligheter och den ekonomiska katastrof som plågat irländarna de senaste åren.

När väl valet var över hade den givna vinnaren förlorat. Inte så mycket på grund av innehållet i anklagelserna som på oförmågan att hantera frågorna. En falsk anklagelse fick ett grumligt svar i direktsänd TV och skadan var ohjälplig. Ingen vill ha en företrädare som inte kan hantera media!
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-08-29 by Sverre
Jämtlands läns konstförening (JLK) har planerat en utställning på Jamtli.
Utställningen ”Udda & Jämt” skulle få sin start 30 september. Efter att konstnären Lars Vilks låtit sig engageras i en förmodat högerextrem förenings erksamhet genom ett inslag på en konferens i New York, har museets chef Henrik Zipsane beslutat att Vilks inte längre får vara med och ställa ut.

Nu rapporterar media att hela utställningen fått ställas in. Detta på grund av att de övriga konstnärerna ogillade museets utestängning av Vilks, så till den milda grad att alla hoppat av. Utställningen har alltså inte en enda konstnär kvar av de planerade! Så sent som igår sa Görel Stephansson, JLK, att utställningen skulle genomföras. Då återstod 7 av de ursprungligen 17 utställarna.
Jamtli är Jämtlands länsmuseum.  Museichefen är tillsatt av Jamtlis styrelse. JLK, som har till uppgift att köpa in ny konst, har en styrelseplats.

Krisen är i full gång och i skrivande stund har några officiella uttalanden ännu inte kommit. Vad som i perspektivet kriskommunikation visas i den här historien är vikten av att informera samma innehåll i flera kanaler. I synnerhet när det finns fler huvudmän är det viktigt att man pratat ihop sig innan någon ger information till media. Det är också bra om man förberett med egen information och fördjupning via egna webbplatser.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Posted on 2012-08-23 by Sverre
Tallink Silja informerar på sin webbplats att man regelbundet anordnar säkerhetsövningar ombord på sina fartyg – för personalen. Det är bra och förmodligen något som myndigheterna i de berörda länderna runt Östersjön kräver av rederierna nu förtiden.

Däremot är det inte så lyckat att passagerare dras in i övningar ute till havs som innebär att de beordras kliva i livbåtarna. Det hände ett ungt par från Sverige som under en födelsedagskryssning på MS Victoria. De tvingades agera statister i en räddningsövning som genomfördes av räddningstjänst från Ryssland, Estland och Finland.

Ett olycksfall i arbetet eller symtom på bristande kontroll? Ja, just inom området säkerhet borde varken det ena eller det andra få förekomma. Tallink kommenterar dessvärre inte saken alls på sin egen webbplats. Det borde dom göra.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Ta del av erbjudandet:
De sista kaosböckerna i lagret kan bli dina
augusti 21st, 2012, Maria ur bloggen snackaomkaos.se

Det är med blandade känslor vi författare nu kan konstatera att vi bara har ett ett par hundra exemplar kvar av boken Snacka om kaos. Vi har mött många föräldrar och ungdomar, och utbytt erfarenheter kring den ibland knepiga tonårsperioden. Vi har fått förmånen att berätta om hur vi kom vidare och lyssna på andras problem och solskenshistorier.

Då vi har förstått att boken bäst används genom att två eller fler personer läser och samtalar kring den har vi bestämt att göra följande med våra sista böcker i lagret: 

 • Skänka 100 böcker till en verksamhet som bedriver ideell tjejgruppsverksamhet (ni betalar endast frakten)
 • Erbjuda föräldrar till ungdomar att köpa två böcker för samma pris som en – det totala priset är 100 kronor inklusive moms (porto tillkommer)

Först till kvarn-principen gäller. Kontakta oss och lämna din intresseanmälan. Inom några dagar får du en bekräftelse och böckerna kommer sedan inom en vecka. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter, leverans- och fakturaadress och hur många böcker som önskas.

Mer om boken Snacka om kaos!

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-08-17 by Sverre
I en tidigare bloggpost här på Veckans Kris talade jag om KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) och turerna runt Örebro-avdelningens extravaganser med tjusiga bilar och gym. Nu har KRIS riksorganisation bestämt sig för att utesluta förre Örebro-ordföranden Lasse Liljegren från KRIS och dessutom bestämt att KRIS i Örebro inte får bedrivas vidare under KRIS namn.
Detta kan vi se i TT-rapporteringen och många medier som citerar TT. Nerikes Allehanda har en något mer utvecklad artikel men gemensamt för dem alla är att några tydliga skäl för uteslutningen inte ges direkt från KRIS riksstyrelse.

På KRIS webbplats är saken inte nämnd med ett ord – däremot kan man klicka sig fram till den drabbade lokalavdelningen i Örebro. Dom har fortfarande sitt kommunikationsfönster på KRIS webbplats. Örebroavdelningen ger sin bild av det hela och den stämmer inte med den som TT refererar.
Man kan undra varför en organisation som KRIS inte tar tillfället och informerar ordentligt på sin egen webbplats men låter ”motståndaren” få göra det. Intrycket är att KRIS interna stridigheter inte har något slut och att övertygelsen om hur styrelsen agerat inte ens har fullt stöd på central nivå.

Det är viktigt även för en liten organisation att utvnyttja all de kommunikationskanaler man äger för att ge sin bild av vad som händer. Fältet blir annars öppet för spekulation, osäkerhet och misstänksamhet.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-08-13 by Sverre
Ett utbrott av smittsam sjukdom brukar tas som exempel när man ska öva för kriser och kriskommunikation. Kommunikationen ska i första hand vara snabb, ärlig, konkret, öppen och relevant för mottagarna.

Utbrottet av Röda Hund i Järna-området utanför Södertälje rapporterades i media i början av sommaren. På Smittskyddsintitutets hemsida informeras om omfattningen och vad de som befinner sig i riskzonen bör göra. Så långt ett rutinscenario. Även SVT och landstinget  rapporterar och informerar.

Så till frågan om vad man INTE rapporterar om.
I Järna har Antroposoferna har sitt centrum. Utan att gå in på en detaljerad redogörelse för den filosofin kan man konstatera att en utbredd skepsis råder mot skolmedicinen. Till exempel vaccinationer anses vara inte bara onödiga utan till och med skadliga.

Inga medier och ingen offentlig instans verkar vilja koppla ihop röda hund-utbrottet i Järna med Antroposoferna i Järna. Inte mer än antydningsvis i alla fall. Inte förrän igår då SVD  har en artikel som mer öppet tar tag i frågan.

Den nu aktuella smittspridningen sker antagligen från smittbärare inom Järna-antroposoferna och drabbar bara den egna gruppen (eftersom de flesta andra i landet är vaccinerade). Men det fläckar en annars bra kriskommunikation att inte säga det öppet utan bara antydningsvis. För den oinvigde blir det tydligt att det finns mer information men man får inte reda på det. Och sånt kan skapa eller öka en annars obefogad oro.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-07-27 by Sverre
Vi har vant oss vid att nyheter sprids fort. Fortare än någon journalist eller redaktionschef kan lyckas med. Snabbare än Aktuellt och Rapport klarar av.

Mediet är de Sociala medierna. Du och jag är både ögonvittnet, journalisten och distributören av budskapet. Twitter, Facebook och Google Talk är några av exemplen i västvärlden. I Asien finns andra lika effektiva verktyg för blixtsnabb spridning av bilder, åsikter och ögonvittnesskildringar. Det fiffiga är att de så gott som aldrig tar vägen via ”storebror”. Ingen censur alltså.

För totalitära makter är de sociala medierna ett hot. Kanske till och med ett jättehot. I såväl Kina som Pakistan och Iran har man insett hotet mot staten och tidvis strypt eller helt stängt av möjligheterna. I Sydkorea försökte man till exempel hindra medborgarna att ta del av arvfiendens (Nordkorea) nyvaknade twitterflöde för ett par år sedan.

Än mer oroande är det när det i ett civiliserat land som Storbritannien funnits förslag och tankar om att strypa information – men förstås bara ”när det verkligen behövs”. Den gången handlade det om sommarkravallerna 2011 i London, Birmingham, Manchester och andra brittiska städer.

Nu når oss alltså nyheten att såväl Twitter som Google Talk legat nere – samtidigt. Inte behöver man väl vara alltför konspiratiriskt lagd om man funderar på hur det kommer sig. Är det någon som övar sig i att strypa nyhetsflödet på bred front? Eller är det bara så att de två – helt skilda tjänsterna – oberoende av varandra bara ”råkat” gå sönder. Samtidigt!?
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-05-31 by Sverre
Så blev ordet AVINVESTERA etablerat i folkmedvetandet.

Efter lång tid av kritik mot Lundin Petroleum och bolagets vägran att utreda anklagelserna om Sudan-affärerna, har nu Folksam tagit chansen att sticka ut som en ansvarstagare i samhället.

Företrädare för Folksam uttalade redan i samband med bolagsstämman tidigare i våras mer eller mindre tydliga hot om att sälja sina aktier ifall Lundin inte ändrade inställning. Och det har dom inte gjort.

Nu är måttet rågat och Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande på Folksam har drivit fram detta ovanliga agerande. Även om det som nu sker inte är helt oväntat så borde det ändå bli något av en kalldusch för Lundins Petroleums företagsledning – och förstås de andra ägarna som nu kan riskera en pressad börskurs.

VD på Lundin Petroleum, Ashley Heppenstalls reaktion på kraven på internutredning var ju att ”Lita på oss eller sälj era aktier”. Han hade knappast räknat med att bli tagen på orden.

Den stora vinnaren på kort sikt är Folksam, som framträder som den vanliga och engagerade människans företrädare. Här gör man slag i saken och låter inte de vackra orden förbli tomma hot.

Krisen för Lundin Petroleum har kunnat utnyttjas på ett medialt dramatiskt sätt av Folksam som stärkt sin egen profil. Huruvida agerandet på sikt har effekt för Lundin Petroleum och deras agerande återstår att se. Klart är dock att vi i framtiden kommer att få se fler utspel i likhet med Folksams – förutsatt förstås att Folksams pensionssparare också när plus och minus läggs ihop, tycker att det var en bra idé att använda sparkapitalet till något annat än maximera pensionsbeloppet.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-05-25 by Sverre
Uppdrag granskning har nyligen visat ett inslag om våld och kamratförtryck på den exklusiva internatskolan Lundsberg i Värmland. De senaste åren har en rad artiklar och TV-reportage publicerats om såväl Lundsberg som andra riksinternatskolor. Det handlar både om romaner, filmer och intervjuer om tidigare generationers elever men vi möter också dagsaktuella vittnesmål och händelser. I huvudsak skildras en unken doft från ett gammaldags översittar- och klassamhälle där kamratfostran, strikt hierarki och tävlingsanda framställs som centrala ledstjärnor. Den som inte härskar är slav.

Reportagen slår delvis in öppna dörrar då de bara bekräftar många uppfattningar och fördomar om elitskolorna. Ändå bli vi som tittare mer och mer upprörda ju fler ”bevis” som presenteras.
På skolans hemsida låg redan en dag innan det senaste programmet sändes ett längre inlägg undertecknat av skolans rektor. Han skriver bland annat att han är ” övertygad om att vi kommer att bli ansatta på ett sätt som väcker starka känslor när programmet visas”. Inte så svårt att gissa.
Ändå tycks det som att skolan gjort en hel del för att komma till rätta med problemen. Ur skolans regler och normer (som bland många andra av skolans policy- och styrdokument är tillgängliga på nätet) kan man bland annat läsa:
All form av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering är förbjuden.
Alla former av invigningsritualer eller s.k. nollningar är förbjudna. Välkomnande arrangemang vid skolstarten kan planeras och genomföras tillsammans med elevhemsföreståndarna.
Alla former av våld, hot, repressalier och ”maktlekar” är förbjudna.
Utnyttjande eller tilldelande av arbetsuppgifter mellan elever får inte förekomma.

Tydligare ställningstaganden mot de kritiserade förhållandena (initieringsriter, kamratförtryck och ”slavarbete”) kan väl knappast begäras. Frågan återstår då hur reglerna efterlevs och om traditionerna är starkare än vad några formella dokument på en webbplats är. Det finns det uppenbarligen mycket kvar att göra. Det är troligen inte lätt att tillgodose både samhällets krav och gruppen gamla Lundsbergare som skickar sina barn till fostran i ”Lundsbergsandan”. Det innebär en stor utmaning för kommunikationen från skolan då intressentgrupperna kan misstänkas ha delvis motstridiga förväntningar på verksamheten.

Kritiken mot dessa skolor lär fortsätta, men vi hoppas att det inte kommer att bero på fortsatta övergrepp och våld mot barn.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-05-11 by Sverre

Lundin Petroleums tidigare verksamhet i Sudan har kritiserats under en lång tid. Man har frågat vad bolaget hade för inblandning i de påstådda brotten mot folkrätten som ska ha skett. Lundin och dess företrädare har svarat på ett arrogant och långt ifrån klargörande sätt.

Carl Bildts tidigare delaktighet i styrelsen har gjort att frågan fått fäste hos såväl allmänheten som hos media. Lundin Petroleum (och för övrigt rätt många andra företag) tänker nog en extra gång innan man tar in politiker i styrelserummet. Risken är överhängande att en verksamhet som annars skulle gå  obemärkt förbi, kommer att nagelfaras grundligt i medias jakt att fälla syndande maktpersoner – ju kändare desto intressantare!

Vad som är sant och inte kan vi inte veta idag. Däremot kan man undra hur Lundin Petroleum resonerat inför bolagsstämman som ägde rum igår. Att det skulle ställas besvärande frågor under stämman var redan annonserat. Att då rent fysiskt ta ifrån en av aktieägarna möjligheten att tala kan inte på något sätt stärka bolagets anseende.

Sven-Erik Alhem hade inför förslaget att starta en intern utredning om bolagets roll i Sudan-händelserna gjort ett ”expertutlåtande”. Han rekommenderade stämman att inte göra det. Bland annat med motiveringen att den skulle kunna misstänkliggöras eftersom den ju skulle bedrivas på Lundins bekostnad och uppdrag. För detta har han i media fått kritik och man litar inte på hans oberoende eftersom hans utredning bedrivs på Lundins bekostnad och uppdrag.
Jaha, då blev i alla fall Alhems poäng uppenbar!

För övrigt är det ett tänkvärt sammanträffande att Carl Bildt just idag träffat de två fängslade svenskarna i Etiopien.

Läs hela inlägget »
Posted on 2012-05-03 by Sverre
Medierna rapporterar idag om sändningsproblemen för Rapports 18-sändning på onsdagen. I varierande mån används braskande rubriker som ”Totalhaveri”, ”Teknikstrul”, ”Precis allt gick fel” och ”Det mesta gick åt pipan”.

Farhågor hissas om att SVT:s nya sändningssystem inte är helt tillförlitligt och det har t o m förekommit rapporter om arbetsmiljöproblem och sjukskrivningar på grund av teknikskiftet.

Hur orolig ska man bli? Kan det bli så att vi inte kan lita på att informationskanalerna verkligen fungerar i ett krisläge?

Lite perspektiv på nyhetsflödet först: Enligt Anja Hilldén på SVT sänder man varje dygn 22 ”vanliga” nyhetsprogram i de två kanalerna inklusive de lokala sändningar som kan ses inom en region. Till detta kommer nyheter på minoritetsspråk, webbsändningar på SVT Play och det gamla hederliga Text-TV. En vanlig vardag. Ett enstaka missöde med en sändning borde inte skapa några större luckor i den kompakta flod av information och nyhetsbrus som väller över oss dagligen. Är nyhetstörsten riktigt svår kanske man dessutom kan växla över till TV3, TV4, BBC, CNN eller i värsta fall någon av de många radiokanaler som finns.

Med ökande nyhetsutbud växer också kraven på att flödet ska fortsätta utan avbrott. Så, okej då, lite uppmärksamhet kan vi faktiskt ägna de medier som
inte riktigt lyckas uppfylla sina löften och våra förväntningar.

Något ”totalhaveri” kan man knappast säga att Rapport drabbats av – möjligen någon timmes förväntansfull tystnad i den annars aldrig tigande nyhetsmaskinen.
Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-04-05 by Sverre
Häromveckan visade SVT ett inslag om Gardasilvaccinet. En uppenbar kamp om sanningen uppenbarades när det gäller frågan om vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer.

En myndighet, Socialstyrelsen, står som representant för Makten och förklarar att riskerna är låga och rekommenderar vaccinering. Mot detta finns en orolig mammas massmejl och en internetbaserad rörelse.

Genom inlägg, bloggar och kommentarer varnas det för vaccinet och man visar ett stort antal exempel där farorna besannats.
Hur ska man hantera oro och tvivel? Gång efter gång ser vi hur oroliga och upprörda människor bemöts med torra fakta, statistik och ibland rent nedlåtande attityd.
Det handlar inte enbart om rädsla utan snarare om förtroende. Vi har mer förtroende för vad vår granne, släkting eller facebookvän säger än vad staten, myndigheterna eller storföretagen påstår. Inget konstigt med det. Så är det i hela världen. Det är dags att inse att kommunikationen också från en myndighet inte bara kan vara en presentation av rena fakta.

När bägge sidor har mängder med kanske livsavgörande studier, referensmaterial och fakta att redovisa – vem väljer vi då att lita på?

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-03-23 by Sverre
Oklarheterna kring FOI och vapenaffärerna med Saudiarabien innehåller det mesta man kan begära. Åtminstone om man samlar på riskscenarios för eventuella kriser och skandaler.

Den vanligaste orsaken till en förtroendekris är att löften och leverans inte överensstämmer. Man lovar något eller påstår att något är på ett visst sätt. Sen visar det sig att löftet inte hålls eller att verkligheten är på ett annat sätt än det påstådda. Det som händer då är att vår tillit försvinner.

Ibland är utmaningarna uppenbara. Det är upplagt för problem. Tobaksreklam som visar unga friska människor får oss att tänka på hälsa och framgång. Men tobaksföretagen tappar i trovärdighet när det visar sig att tobak är skadligt och förödande för vår hälsa. Efter hand associeras hela branschen främst med mygel, oärlighet och oetiska ideal.

Inställningen till fred och demokrati i Sverige präglar det mesta av det som sägs, och mycket av det som görs. Men inte allt. Det svårhanterade  otsatsförhållandet ”fredsivrande – vapenexport” är en potentiell krishärd. Det riskerar att påverka förtroendet för såväl våra politiker som vårt land.

Därför borde inte frågan om FOI:s agerande i Saudiarabien (med eller utan politisk inblandning) komma som ett plötsligt avslöjande av undersökande journalister. Åtminstone borde man ha förutsett att frågan skulle komma upp och ha en handlingsplan för hur den skulle hanteras.

Just nu funderar vi inte så mycket på om den ena eller andra ministern var med på noterna eller om en myndighet har agerat på eget bevåg. Problemet är den bristande överensstämmelsen ”löfte – leverans”. Ska vi överhuvudtaget exportera vapen när vi säger oss alltid verka för fred och fredliga lösningar?
Det är den här grundläggande problematiken som människor i allmänhet inte kan acceptera. Journalisterna gräver nyfiket vidare efter tvetydigheter, mörkläggningar och lögner eftersom dom vet att de finns. Och de kommer att bestå så länge grundproblematiken inte lösts.

Utfärda ett löfte som går att hålla, då kommer vi också att kunna litapå leveransen!

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-03-08 by Sverre
Har du någon gång ringt 112? Nödnumret som vi ska ta till då det verkligen gäller. Just då, när lågorna börjat ta sig i gardinen eller du ser en äldre man segna ner på trottoaren. Pulsen går upp i max och du får svårt att andas. Tunnelseendet gör att du inte uppfattar någon annan som kan ingripa. Nu är det dig det hänger på! Och du förlitar dig på att en alert röst omedelbart svarar när du lyckats knappa in 1 – 1 – 2…

Men, vad nu? ingen svarar… Jo, nu. Efter en evighet får du kontakt med larmoperatören (enligt SOS Alarm efter en snittid på 7,7 sek).  Du framför din observation och kommer till och med ihåg att lämna namn och telefonnummer. Fast operatören verkar inte nöjd med din beskrivning av läget. Du förklarar än en gång, men det hjälper inte. Operatören meddelar myndigt att det nog inte är någon brådska – ring en taxi istället! Va??!! Taxi? Fattar ni inte att det är allvar?!!

Berättelser likt denna har på senaste tiden refererats i pressen ett flertal gånger. Ibland har människor kommit till skada, ja till och med avlidit på grund av bristande rutiner och kunskap inom SOS Alarm. Det väcker frågor som berör vår grundläggande säkerhet. Om vi börjar tvivla på en så viktig samhällstjänst – vad kommer då att ske nästa gång vi ställs inför en akut situation?

SOS Alarm tar emot alla samtal till 112. Vissa samtal slussas vidare beroende på vem som vunnit upphandlingen inom de olika landstingen, men SOS Alarm ansvarar för de flesta.
I en 13-sidig informationsbroschyr beskriver SOS Alarm sin verksamhet. Här förklarar man bl a anledningen till att svarstiderna ökat på senare tid med att allt fler ”påringningar” är ”felaktiga”:
”En av de stora enskilda åtgärderna för att kunna påskynda utalarmeringen vid ett 112-samtal är att komma tillrätta med felaktiga påringningar eftersom de samtalen stjäl tid och resurser från  riktiga nödsamtal. Felaktiga påringningar står idag för drygt hälften av112-samtalen.”

Idag, då förtroendet för SOS Alarm alltmer ifrågasätts, delvis på grund av avvisade rop på hjälp, väljer företaget alltså att lägga skulden för försämrade svarstider på just dem som ringer. Jag funderar mest på hur jag ska beskriva (överdriva?) situationen för att just jag ska få hjälp, den dag jag med stela fingrar knappar in de magiska siffrorna 1 – 1 – 2…

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-03-15 by Sverre
Affärsplan, Kontinuitetsplanen, Kommunikationsplan, Webbstrategi,Kommunikationspolicy, Marknadsstrategi, Krisplan, Affärsstrategi, IT-strategi, Jämställdhetsplan…

Har du någon gång tänkt på mängden av planer som snurrar omkring i företags- och organisationsvärlden? Inom ett större företag kan antalet styrande dokument lätt räknas i hundratal.

Med ett finmaskigt nät av ägare, ansvariga och olika dokuments förhållande till varandra är det tänkt att organisationen ska styras på ett enhetligt sätt och med full säkerhet och kvalitet. Lätt som en plätt!
Problemet är uppenbart. Blotta mängden av information och  dokument gör att man hellre frågar rumsgrannen eller kollegan i fikarummet än sätter sig och går igenom hela intranätet i jakt på rätt dokument.

Lättare blir det inte när det blir bråttom – eller halva  kontoret brunnit upp. Det är då alla måste veta vad som gäller. Hur är det  möjligt att uppnå när det inte ens går att ta reda på hur man ska göra i  ”normala” fall?

Krisplaneringen måste vara enkel. Planerna åtkomliga även då datorerna gått sönder. Besluten ska kunna fattas också i chefens frånvaro. Lösningen heter övning. Det är det enda sättet att få in rätt beteende i medvetandet hos de inblandade. Genom att öva tillräckligt ofta lär vi oss också var de nödvändigaste hjälpmedlen finns att finna när det bränner till på allvar.
Planer ska vara kända, åtkomliga och uppdaterade – annars klarar vi oss bättre utan dem!

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-03-01 by Sverre
Komplexa frågor får ofta svårt att få genomslag när det gäller kriskommunikation. Det gäller också frågor där dröjer en lång tid innan de negativa effekterna visar sig – även om man känner till dem. Inte förrän media tagit upp frågan har t ex miljöförstöringen blivit hanterad på allvar. Eller i alla fall på väg att hanteras.

På liknande sätt kan man se frågan om den demografiska kurvan. Den som visar att allt färre i produktiv ålder kommer att få försörja allt fler åldringar och sjuka i framtiden. Den är teoretisk och byggd på tråkig statistik. Dessutom ligger de eventuella problemen långt i framtiden. Precis som frågorna om global uppvärmning, antibiotikaresistenta bakterier och framtida matförsörjning för världens befolkning.

Det handlar om smygande kriser med enorm kraft när de väl får effekt. Vi borde vara rädda och bekymrade. Det är ju vi som blir drabbade, vi och våra barn.

Dessa svårhanterade ämnen kräver sin kriskommunikation men det blir svårt att få sändningstid i informationsbruset. I konkurrens med mer näraliggande problem, reella eller upplevda, får de verkligt stora frågorna tonas ner. De flesta av oss vill nog inte heller se allvaret i ”de stora” frågorna utan tryggt slå oss ner i TV-sofforna och varva ner med lite mer näraliggande kriser som en sexmissbrukande präst, en sparkad fotbollstränare eller en VD som råkar välja fel utländskt ord i en intervju.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-02-22 by Sverre
I jämförelse med Grekland och flera andra Euroländer har Island framstått som ett mönster av krishantering. Hur kommer det sig?

Det var inte många år sedan bankkraschen på Island sände efterskalv i hela Europa med stödåtgärder även från Sverige. De isländska vikingarna fick slokörade bege sig hemåt efter att ha erövrat stora delar av den europeiska bank- och finansmarknaden. Med lånade pengar.

Islänningarna tog i desperation till gatuaktioner och kravalliknande protester – som vi nu ser i Grekland.
Vad som sen hände beskrivs i en rapport av Icelandic Financial Services Association
Huvuden rullade, regeringar gick, banker förstatligades. Hela Island blev berört av de bryska händelserna och ekonomin påverkades i hela samhället.

Krismedvetenheten verkar vara väl förankrad i folkmedvetandet och man har förstått att det krävs enskilda offer och insatser från varje medborgare för att det ska ordna upp sig.
Island har nu, bara några år efter den stora kraschen, högre tillväxt än de flesta övriga OECD-länder.
Receptet verkar vara:

 1. Ta all skit direkt, utan förmildrade omskrivningar.
 2. Peka på en konkret väg ut ur problemen – även om den kan upplevas som en besk medicin.
 3. Undvik populistiska utspel och taktiska partifejder. Fokusera på krishanteringen.

Men till slut handlar nog mycket om hur landet i stort fungerar – vilken karaktär och egenskap landet har (om nu ett land kan ha en personlighet). Krisåtgärder och ekonomiska reformer måste anpassas till respektive land – och dess invånares benägenhet att acceptera besluten.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-02-16 by Sverre
Grekerna är ilskna, upprörda och rädda. Uppgivenhet blandas med våldsamma protestyttringar. Klassiska inslag i en krissituation!

Hade det rört sig om ett företag i kris eller en olycksdrabbad skola eller förening så vet vi
ungefär vad som ska göras.

 • Tala om vad som händer, lugnt och sakligt.
 • Har någon gjort fel – medge felet.
 • Visa vad som görs för att komma till rätta med situationen.
 • Se till att information finns tillgänglig och uppdatera ofta.
 • Visa empati.
 • Leta inte syndabockar.
 • Kommunicera samma budskap både internt och externt.

Vad säger greklands regering, media m fl om krisen? Skapas något egentligt krismedvetande? Talar
man om vad det egentligen handlar om?
Svårt att veta med säkerhet om man inte talar grekiska. En snabb koll i grekiska media visar dock
att det mesta handlar om Eurogruppens (med Tyskland i spetsen) uttalanden, hot
och påtryckningar. Inte så mycket om orsaken till krisen. Regeringens webbplats
refererar i huvudsak nyheter som ”Den europeiska ekonomin visar tecken på stabilisering”,
”recession i Cyperns ekonomi” och artiklar om det dåliga ekonomiska läget i Italien!
Söker man sen via grekiska mbassadens webbplats hamnar man i en webshop för programvaror!? (Länken heter ” Ministry of National Economy [Link1]”) Hackad sida eller kännetecknande
brist på kontroll och ordning?

Den grekiska ledningen står inför stora utmaningar när det gäller kommunikation. Utan att hantera
kriskommunikationenpå ett ansvarsfullt sätt kommer man inte att få acceptans för de tuffa åtgärder som
krävs. Då återstår endast ett fortsatt kaos efter valet i april då populistiska och verklighetsfrämmande
politikerlöften får härja fritt.

Läs hela inlägget »

Posted on 2012-02-10 by Sverre
”Modern kriskommunikation – Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer!”
av Jeanette Fors-Andrée har just kommit ut.
Boken baseras på sju års forskning kring kriskommunikation och tar på ett lättbegripligt sätt
upp både grundbegrepp och faktorer som påverkar krisarbetet. De nya arenorna för
kommunikation, där sociala medier påverkar krisarbetet i grunden, beskrivs på ett levande sätt.
Hyperaktuellt.
Läs den – det har vi gjort!

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-02-09 by Sverre
Här på veckans kris har det tidigare diskuteras vad som är en kris.
Varuhuset NK får denna vecka symbolisera litet av en anti-kris. Eller som
Alexandra Charles uttrycker det ”en storm i ett vattenglas.”
NK ville visa ny design och väcka diskussion om olika missförhållanden i
världen. Som en del av detta tog de in lakan som ser ut som ihoptejpade
kartonger och erbjuder möjlighet att sova som en hemlös, för 700kr…
Det här sticker i ögonen och väcker upprörda känslor eftersom den exklusiva
varuhuset tjänar pengar på att exploatera utsatta. Att de sedan säger sig vilja
göra en god gärning faller ganska platt.
Det är väldigt svårt att göra ett projekt som ligger så långt ifrån den
allmänna uppfattningen om ett företag, särskilt när den uppfattningen handlar
om lyxkonsumsion och materialism.
En intressant reflektion är vilka känslor samma lakan skulle väcka om det var
stadsmissionen som sålde dem?
Däremot har lakanen fungerat väl i PR syfte genom att ge uppmärksamhet och
mediatid åt NK och även åt stadsmissionen. Det har väckt debatt vilket ju
faktiskt var syftet enligt NK.
I slutändan påverkar det här knappast NK negativt i någon större utsträckning och
klassas nog inte som en kris, även om mediagenomslaget var stort i alla dagstidningar,
nyhetskanaler och inte minst i sociala medier.
Robin von Euler
Gästskribent på Veckans Kris

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-02-01 by Sverre
Ryanair struntar i kritiken och anmälningarna. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fällt flygbolaget i ett flertal fall men Ryanair meddelar att man inte bryr sig om att följa rekommendationerna. En arrogant och  okunnig kommunikationschef uttalar sig i en intervju för SVT. Han kallar ARN för en ”konstig konsumentgrupp”.

Det är så här vi känner Ryanair. Lågpris = låg service.  Javisst, men borde inte lagen följas i alla fall? Troligen kommer Ryanair att jämka sig lite –mycket lite. Sen är det som vanligt igen. I min jakt efter billiga flygbiljetter kommer jag att återigen göra avkall på både service, konsumentsäkerhet och anständighet. Jag tänker bort den så kallade konsumentsäkerheten.

Ryanairs attityd är ingen oplanerad historia. Kommunikationschefen vet till 100 % vad han gör. Genom att så här öppet utmana våra invanda föreställningar om flygbolagens standard och ”guldkant” får man effektivt fram det som kännetecknar Ryanair; Lågpris, lågpris och lågpris! Och det som är lågpris har vi inga större krav på…

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-27 by Sverre
SAABs konkurs är ett faktum. Advokaterna kämpar febrilt för att rädda vad som räddas kan till eftervärlden. D v s till fordringsägarna. Bland tillgångarna räknar man in maskiner, varor (bilar m m), fabriker, fastigheter, verktyg m m. Mer svåruppskattade tillgångsslag som t ex det intellektuella kapitalet blir mer styvmoderligt behandlat. Det handlar om arbetsprocesser, stämning på arbetsplatsen, personalens hälsa, utbildning och arbetsmoral. Allt som är relaterat till människorna alltså.

När människorna försvinner sinar det intellektuella kapitalet.
En ny ägare som kan tillgodogöra sig också det intellektuella kapitalet kan betala mer – fordringsägarna blir nöjdare. Därför borde det ligga konkursförvaltarna varmt om hjärtat att vårda även dessa värden. Hur gör man då det? Finns det ens en plan för hur det ska gå till?

Att vårda det intellektuella kapitalet kräver en hel del arbete. Arbetet består i stor utsträckning av kommunikation. I ett krisläge blir det ännu viktigare att kommunicera, både extern och internt. Därför ter sig lite underligt när man numera går in via SAABs sajt och hittar en enda uppdaterad sida – med torr information av ”juristtyp”. Ser den interna informationen likadan ut så lär det bli svårt att vårda de värden (det intellektuella kapitalet) som inte syns i balansräkningen.
Det borde vara lika självklart som att se till att maskinerna inte rostar och att det inte regnar in i byggnaderna.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-17 by Sverre
Kryssningsfartyget Costa Concordia gick på grund i fredags. Minst 11 personer har hittills förklarats omkomna men ett tjugotal saknas fortfarande. Förloppet var hastigt och tumult utbröt när det kantrande skeppet skulle sätta i livbåtar för evakuering.

Ett antal frågor har redan ställts i samband med katastrofen. För det första undrar man var kaptenen höll hus strax innan grundstötningen. Hade han kontroll på läget eller var det slarv och lättsinne som härskade på det gigantiska skeppet med över 4000 ombord?
Det är också höljt i dunkel varför man informerade om ”elfel” till passagerarna alldeles efter grundstötningen. Det kan tyckas underligt då en modern båt av denna bör ha massor av elektronik ombord som varnar ifall det plötsligt skulle strömma in vatten i båten.

Kommunikationen från rederiets sida är svårbedömd. Företagets hemsidor verkar inte ha klarat den anstormning av besökare som vill ha information om olyckan.

När jag till slut lyckas ladda ner pressmeddelandet från 15 januari har jag också lyssnat på presskonferensen som hölls ned 16 januari. Den innehåller i stora drag samma information som det skriftliga meddelandet – vilket är bra. I det här läget är det viktigt att kommunikationen är lika i alla kanaler.

Själva innehållet i meddelandet kan man dock ha åsikter om. Jag begränsar mig här till några kommentarer om det skriftliga meddelandet.
I detta inleder man med ett avsnitt som visar medkänsla för de drabbade. Detta är bra och viktigt.
I följande stycke talar man om miljökonsekvenserna. Ett samarbete har inletts med ett världsledande specialistföretag inom bärgning – dock utan att nämna företagets namn. Det borde man ha gjort. Öppenhet med just sådana detaljer visar att man inte har något att dölja och gärna visar upp vad som görs. Media ges en bättre möjlighet att följa upp och granska processen.
Det centrala i pressmeddelandet tycks dock vara att få fram sin syn i skuldfrågan. Kaptenen lastas egentligen helt för händelsen. Man säger det rent ut – för att i nästa mening konstatera att det vore olämpligt att kommentera ytterligare med tanke på den pågående polisutredningen!

Bättre hade det varit om rederiet helt hade avstått från spekulationer i skuldfrågan. I synnerhet som man kan uppleva att de talar i egen sak. Rederiets egna åtgärder, regler och rutiner kommer säkerligen också att granskas av utredarna. Obekväma frågor kommer att ställas. Hur kommer det sig att man kunde anställ en så lättsinnig och nonchalant befälhavare? Finns det fler av hans kaliber inom rederiet?

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-12 by Sverre
Inför Kristdemokraternas nära förestående riksting är kampen om partiledarposten stenhård. Aftonbladet beskriver det som ”fullt inbördeskrig” med infekterade strider mellan olika falanger. Valet till partiledarposten står mellan Göran Hägglund och Mats Odell, och det hela ska avgöras med en sluten omröstning.

Mitt under pågående maktkamp dyker så ”OveTove” upp och attackerar Odell i starka och förklenande ordalag, både på interna forum, i bloggar och på Facebook. ”OveTove” är ett anonymt internettroll – men visar sig dessvärre även vara Kristdemokraternas egen stabschef Henrik Ehrenberg, som dessutom har använt sig av den här debattmetoden under flera år.

Ehrenberg sparkades i förra veckan från stabschefsposten, men behåller sin plats i regeringskansliet.
I måndags diskuterades händelserna i högsta ledningen i Kristdemokraterna, verkställande utskottet (VU). Krav på en intern utredning hade framförts, men VU:s beslut blev att sammanställa en ”samlad redovisning” av de olika turerna.

Göran Hägglund ska ha fått information om händelsen redan före jul, och vidhöll inledningsvis att Ehrenberg skulle sitta kvar. Beslutet om Ehrenbergs avgång kom först efter att en av de påhoppade, riksdagsledamoten Annelie Enochson, krävt att han skulle fråntas alla sina uppdrag.
Även Göran Hägglunds egen trovärdighet har ifrågasatts.
”Jag har inte varit informerad om det här eller kunnat ta ställning till det, därför faller det naturligtvis på Ehrenberg själv. Jag tror också att jag har agerat tydligt kring det här, säger Hägglund” skriver Norrköpings tidningar.

Göran Hägglunds agerande kan man som utomstående bedöma som korrekt och så snabbt som man kan begära. Att snabbt få upp alla fakta på bordet om vad som har hänt är viktigt, och att ställa den ansvarige personen till svars. Diskussioner, följt av ett gemensamt beslut i VU om hur händelserna ska utredas känns också rätt. Om beslutet att behålla Henrik Ehrenberg i regeringskansliet var det rätta kan bara framtiden utvisa. Vad tycker du?

Läs hela inlägget »