Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2012 > 01

Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-27 by Sverre
SAABs konkurs är ett faktum. Advokaterna kämpar febrilt för att rädda vad som räddas kan till eftervärlden. D v s till fordringsägarna. Bland tillgångarna räknar man in maskiner, varor (bilar m m), fabriker, fastigheter, verktyg m m. Mer svåruppskattade tillgångsslag som t ex det intellektuella kapitalet blir mer styvmoderligt behandlat. Det handlar om arbetsprocesser, stämning på arbetsplatsen, personalens hälsa, utbildning och arbetsmoral. Allt som är relaterat till människorna alltså.

När människorna försvinner sinar det intellektuella kapitalet.
En ny ägare som kan tillgodogöra sig också det intellektuella kapitalet kan betala mer – fordringsägarna blir nöjdare. Därför borde det ligga konkursförvaltarna varmt om hjärtat att vårda även dessa värden. Hur gör man då det? Finns det ens en plan för hur det ska gå till?

Att vårda det intellektuella kapitalet kräver en hel del arbete. Arbetet består i stor utsträckning av kommunikation. I ett krisläge blir det ännu viktigare att kommunicera, både extern och internt. Därför ter sig lite underligt när man numera går in via SAABs sajt och hittar en enda uppdaterad sida – med torr information av ”juristtyp”. Ser den interna informationen likadan ut så lär det bli svårt att vårda de värden (det intellektuella kapitalet) som inte syns i balansräkningen.
Det borde vara lika självklart som att se till att maskinerna inte rostar och att det inte regnar in i byggnaderna.

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-17 by Sverre
Kryssningsfartyget Costa Concordia gick på grund i fredags. Minst 11 personer har hittills förklarats omkomna men ett tjugotal saknas fortfarande. Förloppet var hastigt och tumult utbröt när det kantrande skeppet skulle sätta i livbåtar för evakuering.

Ett antal frågor har redan ställts i samband med katastrofen. För det första undrar man var kaptenen höll hus strax innan grundstötningen. Hade han kontroll på läget eller var det slarv och lättsinne som härskade på det gigantiska skeppet med över 4000 ombord?
Det är också höljt i dunkel varför man informerade om ”elfel” till passagerarna alldeles efter grundstötningen. Det kan tyckas underligt då en modern båt av denna bör ha massor av elektronik ombord som varnar ifall det plötsligt skulle strömma in vatten i båten.

Kommunikationen från rederiets sida är svårbedömd. Företagets hemsidor verkar inte ha klarat den anstormning av besökare som vill ha information om olyckan.

När jag till slut lyckas ladda ner pressmeddelandet från 15 januari har jag också lyssnat på presskonferensen som hölls ned 16 januari. Den innehåller i stora drag samma information som det skriftliga meddelandet – vilket är bra. I det här läget är det viktigt att kommunikationen är lika i alla kanaler.

Själva innehållet i meddelandet kan man dock ha åsikter om. Jag begränsar mig här till några kommentarer om det skriftliga meddelandet.
I detta inleder man med ett avsnitt som visar medkänsla för de drabbade. Detta är bra och viktigt.
I följande stycke talar man om miljökonsekvenserna. Ett samarbete har inletts med ett världsledande specialistföretag inom bärgning – dock utan att nämna företagets namn. Det borde man ha gjort. Öppenhet med just sådana detaljer visar att man inte har något att dölja och gärna visar upp vad som görs. Media ges en bättre möjlighet att följa upp och granska processen.
Det centrala i pressmeddelandet tycks dock vara att få fram sin syn i skuldfrågan. Kaptenen lastas egentligen helt för händelsen. Man säger det rent ut – för att i nästa mening konstatera att det vore olämpligt att kommentera ytterligare med tanke på den pågående polisutredningen!

Bättre hade det varit om rederiet helt hade avstått från spekulationer i skuldfrågan. I synnerhet som man kan uppleva att de talar i egen sak. Rederiets egna åtgärder, regler och rutiner kommer säkerligen också att granskas av utredarna. Obekväma frågor kommer att ställas. Hur kommer det sig att man kunde anställ en så lättsinnig och nonchalant befälhavare? Finns det fler av hans kaliber inom rederiet?

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-01-12 by Sverre
Inför Kristdemokraternas nära förestående riksting är kampen om partiledarposten stenhård. Aftonbladet beskriver det som ”fullt inbördeskrig” med infekterade strider mellan olika falanger. Valet till partiledarposten står mellan Göran Hägglund och Mats Odell, och det hela ska avgöras med en sluten omröstning.

Mitt under pågående maktkamp dyker så ”OveTove” upp och attackerar Odell i starka och förklenande ordalag, både på interna forum, i bloggar och på Facebook. ”OveTove” är ett anonymt internettroll – men visar sig dessvärre även vara Kristdemokraternas egen stabschef Henrik Ehrenberg, som dessutom har använt sig av den här debattmetoden under flera år.

Ehrenberg sparkades i förra veckan från stabschefsposten, men behåller sin plats i regeringskansliet.
I måndags diskuterades händelserna i högsta ledningen i Kristdemokraterna, verkställande utskottet (VU). Krav på en intern utredning hade framförts, men VU:s beslut blev att sammanställa en ”samlad redovisning” av de olika turerna.

Göran Hägglund ska ha fått information om händelsen redan före jul, och vidhöll inledningsvis att Ehrenberg skulle sitta kvar. Beslutet om Ehrenbergs avgång kom först efter att en av de påhoppade, riksdagsledamoten Annelie Enochson, krävt att han skulle fråntas alla sina uppdrag.
Även Göran Hägglunds egen trovärdighet har ifrågasatts.
”Jag har inte varit informerad om det här eller kunnat ta ställning till det, därför faller det naturligtvis på Ehrenberg själv. Jag tror också att jag har agerat tydligt kring det här, säger Hägglund” skriver Norrköpings tidningar.

Göran Hägglunds agerande kan man som utomstående bedöma som korrekt och så snabbt som man kan begära. Att snabbt få upp alla fakta på bordet om vad som har hänt är viktigt, och att ställa den ansvarige personen till svars. Diskussioner, följt av ett gemensamt beslut i VU om hur händelserna ska utredas känns också rätt. Om beslutet att behålla Henrik Ehrenberg i regeringskansliet var det rätta kan bara framtiden utvisa. Vad tycker du?

Läs hela inlägget »