Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2012 > 04

Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-04-05 by Sverre
Häromveckan visade SVT ett inslag om Gardasilvaccinet. En uppenbar kamp om sanningen uppenbarades när det gäller frågan om vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer.

En myndighet, Socialstyrelsen, står som representant för Makten och förklarar att riskerna är låga och rekommenderar vaccinering. Mot detta finns en orolig mammas massmejl och en internetbaserad rörelse.

Genom inlägg, bloggar och kommentarer varnas det för vaccinet och man visar ett stort antal exempel där farorna besannats.
Hur ska man hantera oro och tvivel? Gång efter gång ser vi hur oroliga och upprörda människor bemöts med torra fakta, statistik och ibland rent nedlåtande attityd.
Det handlar inte enbart om rädsla utan snarare om förtroende. Vi har mer förtroende för vad vår granne, släkting eller facebookvän säger än vad staten, myndigheterna eller storföretagen påstår. Inget konstigt med det. Så är det i hela världen. Det är dags att inse att kommunikationen också från en myndighet inte bara kan vara en presentation av rena fakta.

När bägge sidor har mängder med kanske livsavgörande studier, referensmaterial och fakta att redovisa – vem väljer vi då att lita på?

Läs hela inlägget »