Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2012 > 07

Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-07-27 by Sverre
Vi har vant oss vid att nyheter sprids fort. Fortare än någon journalist eller redaktionschef kan lyckas med. Snabbare än Aktuellt och Rapport klarar av.

Mediet är de Sociala medierna. Du och jag är både ögonvittnet, journalisten och distributören av budskapet. Twitter, Facebook och Google Talk är några av exemplen i västvärlden. I Asien finns andra lika effektiva verktyg för blixtsnabb spridning av bilder, åsikter och ögonvittnesskildringar. Det fiffiga är att de så gott som aldrig tar vägen via ”storebror”. Ingen censur alltså.

För totalitära makter är de sociala medierna ett hot. Kanske till och med ett jättehot. I såväl Kina som Pakistan och Iran har man insett hotet mot staten och tidvis strypt eller helt stängt av möjligheterna. I Sydkorea försökte man till exempel hindra medborgarna att ta del av arvfiendens (Nordkorea) nyvaknade twitterflöde för ett par år sedan.

Än mer oroande är det när det i ett civiliserat land som Storbritannien funnits förslag och tankar om att strypa information – men förstås bara ”när det verkligen behövs”. Den gången handlade det om sommarkravallerna 2011 i London, Birmingham, Manchester och andra brittiska städer.

Nu når oss alltså nyheten att såväl Twitter som Google Talk legat nere – samtidigt. Inte behöver man väl vara alltför konspiratiriskt lagd om man funderar på hur det kommer sig. Är det någon som övar sig i att strypa nyhetsflödet på bred front? Eller är det bara så att de två – helt skilda tjänsterna – oberoende av varandra bara ”råkat” gå sönder. Samtidigt!?
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »