Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2012 > 12

Posted on 2012-12-14 by Maria, på krisinstitutet.se

Erbjudanden 2013

 • Försäkra dig om att organisationen har en god förberedelse för att kommunicera i en kris, Kriskommunikationskoll_2013
 • Öva kriskommunikation, Krisspel_2013
 • Ta fram en kriskommunikationsplan för organisationen (eller uppdatera en befintlig), Kriskommunikationsplan_2013
 • Fördjupa din kunskap inom kriskommunikationsområdet, Kurs i kriskommunikation_2013

Fler erbjudanden från Krisinstitutet
Krisinstitutet erbjuder stöd innan, under och efter en kris:

 • Scenarioövningar och krisspel
 • Kriskommunikationsplan
 • Massmedieträning, krisanpassad
 • Strategi för kriskommunikation i digitala kanaler och sociala medier
 • Intressentanalyser
 • Framtagning av krisscenarion tillsammans med organisationens medarbetare
 • Rådgivning i frågor som rör organisation, samarbetsformer och kommunikation
 • Resursförstärkning i krissituationer
 • ”Kriskommunikationskoll” – genomgång och test av organisationens kriskommunikationsplan – leveransrapport
 • Utbildningar, kurser och dialogseminarier om kriskommunikation
 • Certifierings- och diplomeringsutbildningar
 • Krisinstitutet erbjuder organisationer certifiering i kriskommunikation i linje med boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder(Förlag Sanoma Utbildning, december 2012) samt diplomeringsutbildningar för ledare, kommunikationsansvariga och andra medarbetare med ett ansvar att kommunicera innan, under och efter en kris. För mer information, kontakta Sverre Sverredal på 070-820 83 94 eller skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se.
 • Krisspel After Work: Det är kris! En journalist närmar sig med mikrofonen. En paparazzifotograf tar smygbilder. Upprörda ”drabbade” skriker ut sitt missnöje och omvärlden gör sig påmind via både traditionella och sociala medier. Deltagarna är så nära en verklig krissituation de kan vara och får chansen att öva på att kriskommunicera för en organisation. Krisspelet inleds med en föreläsning och avslutas med en utvärdering av deltagarnas kriskommunikationsinsatser.”Krisspel After Work” skräddarsys för varje event.  Kontakta Krisinstitutet för offert.
Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-12-13 by Sverre
Jag tycker om traditioner som att fira påsk, midsommar, jul, lucia och kanske till och med nationaldagen. Jag vill baka pepparkakor och titta på barnen som framför julspel på skolavslutningen. Jag vill fälla en tår till ”Den blomstertid nu kommer”.  Jag vill även att barnen ska kunna dela min historia och känna samhörighet mellan generationerna. Jag vill stolt kunna hissa Sveriges flagga och sjunga ”Du gamla, du fria”.

Jag vill också vara tolerant och öppen för andra kulturer och människor med annan bakgrund än min egen. Jag vill att andra ska få hålla på sina traditioner. Jag vill hålla våra gränser så öppna som möjligt och tycker att kulturerna ska få mötas och blandas. Och jag är mer än gärna del av det. Jag gillar att möta människor med olika bakgrunder och erfarenheter.

Under senaste tiden har massmedia refererat mängder med exempel där tjänstemän som verkar ha en beröringsskräck när det handlar om svenska traditioner tolkar lagtexter. Den ena efter den andra av gamla traditioner försvinner inför risken att verka förtryckande på dem som har annan bakgrund. Risken är uppenbar att den övernitiska jakten på negerbollar, pepparkaksgubbar och julpsalmer skapar onödiga kriser och motsättningar som inte alls har någon grund i verkliga folkdjupet.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »
Illustration: Sverre Sverredal Illustration: Sverre Sverredal

Posted on 2012-12-06 by Sverre

I augusti 2012 drabbades ett antal enheter inom Västra Götalandsregionen av ett dataintrång. Det var det så kallade hackernätverket ”Anonymous” som tagit sig in och bland annat lagt ut en filmsekvens till stöd för Julian Assange. Enligt en utredning kan hackarna ha kommit åt patientinformation och haft möjlighet att komma åt flera dussin databaser.

Risken att patienter skulle drabbas av en direkt skada av intrånget bedömdes som förhållandevis liten. Alltså bestämde sig regionen att det inte fanns något behov att kriskommunicera.
Finns det då andra intressen som hotas att ta skada? Ja, här kan man omedelbart se att förtroendekapitalet hos vårdgivaren utsätts för prövning. Det är viktigt att medborgaren/patienten kan känna sig trygg med landstingens hantering av känsliga uppgifter – och kommer uppgifterna på drift kan många bli oroliga.

Först i slutet av november inrättade Västra Götalandsregionen en särskild telefonservice för att lugna eventuella oroliga patienter men information om detta gick bara ut via en pressrelease. På regionens webbplats går numret till telefonservicen fortfarande inte att hitta.
I det här fallet borde regionen direkt ha gått ut och talat om vad som hade hänt och inte väntat flera månader. Telefonservicen bör förstås också finnas åtkomlig och i funktion redan från början. På så sätt hade man visat aktivitet, öppenhet och omsorg om medborgarna. Som det blev nu känns det mer som om regionen hoppats på att ingen skulle notera vad som hänt.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Posted on 2012-12-04 by Maria
Den 19 december lanseras boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder. 

I boken ger författarna Sverre Sverredal och Maria Langen, erfarna inom kriskommunikation, en heltäckande guide till hur organisationer kan förebygga, lindra och lära sig av kriser. Matnyttig teori varvas med praktik, exempel, tips på övningar och checklistor. Läsaren får en bra grund att stå på i både utbildnings- och utvecklingsarbete.

Vill du vara med på boksläppet den 19 december? Kontakta Svenska Institutet för Kriskommunikation! 

Boksläpp
Tid: 19 december kl 16:00 – 18.30
Plats: Svenska Institutet för Kriskommunikation, Östgötagatan 23.
Svenska Institutet för Kriskommunikation tillsammans med förlaget Sanoma Utbildning

Läs hela inlägget »
Foto: Maria Langen Foto: Maria Langen

Posted on 2012-12-20 by Maria
Kriskommunikation – att leda i blåsväder är lanserad! Det var fullt hus på boksläppet igår då vi pratade om boken, krisspelade och fyllde väggarna med ”årets kris”, ”årets pinsammaste” och ”årets bästa kriskommunikation”. Här är resultatet av kvällens lilla workshop:

Årets kris var enligt deltagarna:

 • TeliaSonera, SAS, FOI Saudiaffären, 21/12 -12, SD, Parkens Zoo, Riksinternaten, Gymnastikförbundet och Kolmården.
Årets bästa kriskommunikation blev:
 • Tillväxtverket med Annie Lööf, Lundin Oils bolagsstämma m.m., SATS i fallet Kathrin Z.

Årets pinsammaste blev:

 • Erik Almqvists förnekande, förbud mot pepparkaksgubbar i Luciatåget, Ron Paul, Tintin i Kongo och ”700 000 kr var det billigaste alternativet” Tillväxtverkets generaldirektör om Grand Hotel.

När det gäller boken hoppas vi att många läser och använder den i organisationens förebyggande och förberedande arbete med kriskommunikation. Den organisation som har en uppdaterad, ändamålsenlig och tillgänglig kriskommunikationsplan, och har ÖVAT den, har de bästa förutsättningarna att lyckas med sin kriskommunikation. Läs mer om boken… 

Läs hela inlägget »