Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2013 > 05

Illustration/foto: Sverre Sverredal Illustration/foto: Sverre Sverredal

Posted on 2013-05-21 by Sverre
I den årliga tävlingen anordnad av World Press Photo för bästa fotojournalistiska bild vann svensken Paul Hansen, DN-fotograf. Hans bild ”Gaza burial” skildrar begravningståget efter två dödade småpojkar med den manliga delen av släkten trängandes fram i en trång gränd i Gaza. Förtvivlan och sorg utstrålas i de dramatiskt fångade ansiktena hos de sörjande. Dessförinnan hade han också vunnit utmärkelsen ”Årets bild” utdelat av Pressfotografernas Klubb för samma bild.

Problem uppstod dock nyligen då det påstods att bilden är en förfalskning. Eller åtminstone varit utsatt för så omfattande bildbehandling att det bryter mot både tävlingsregler och fotoetiska begrepp.
Paul Hansen har senare, med hjälp av bland annat tävlingsansvariga på WPP kunnat visa att otillåten manipulering inte alls skett och sålunda blivit rentvådd från misstankarna.
Ett tillstånd som kan beskrivas som kris skulle kunna uppstått för ett antal intressenter. Först och främst fotografen som kan komma att misstänkliggöras införas framtida uppdrag och anställningar. Hans arbetsgivare, i detta fall DN, har också ett intresse av att anställda håller sig till reglerna – annars kan läsarna komma lite mindre till tidningen än tidigare.

Tävlingsarrangörerna, Pressfotografernas Klubb respektive World Press Photo, är beroende av att deras regler upprätthålls. Annars kommer intresset för tävlingarna att minska snabbt.
Även allmänheten, d v s den tidningsläsande och bildkonsumerande allmänheten, är intressent. Vårt förtroende till media skulle allvarligt försämras om det visade sig att tidningar tar in bildmaterial som inte visar en ”sann” verklighet.

Som jämförelse kan man studera en liknande historia då den prisbelönte fotografen Terje Hellesö för ett par år sedan ertappades med att ha grovt manipulerat flera bilder. I det fallet var förstås han själv, hans familj och till viss del Naturvårdsverket, som använt en av bilderna i en central kampanj, närmast drabbade. Primära intressenter. Däremot kan man säga att allmänhetens intresse snarast kännetecknades av allmän nyfikenhet snarare än något som i grunden påverkar samhället.
För en organisation som drabbas av en liknande kris är det viktigt att kunna skilja ut de riktiga intressenterna i sammanhanget. Först då kan man effektivt styra kommunikationen så att de gör mest nytta i förhållande till verksamhetsmålen. När media slår upp sina rubriker och allmänhetens nyfikenhet tilltar är det lätt att ryckas med genom snabba kommentarer, aktiviteter i sociala medier och hastigt sammankallade presskonferenser. Då är det klokt om man redan analyserat situationen och gjort en uppskattning av de verkliga skadeverkningarna och definierat vilka de viktigaste intressenterna är.
Sverre Sverredal

Läs hela inlägget »

Posted on 2013-05-06 by Sverre
Nu har vi delat ut de första diplomen efter genomförda utbildningar och diplomskrivningar.

En utbildning tar tre dagar att genomföra och innehåller såväl föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Bland de mest uppskattade inslagen brukar vara när deltagarna ställs inför olika scenarier och får agera ansvarig för kriskommunikation i både planeringsövningar och mediasituationer.

Läs hela inlägget »