Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2014

Posted on 2014-12-07 by Sverre
Krisinstitutet gläds åt att kunna presentera ett ökande antal duktiga kommunikatörer med specialistkompetens inom området kriskommunikation i sociala medier. Samtliga har deltagit i kurs i kriskommunikation och därefter inlämnat ett eget valt arbete som redovisas nedan.
Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation välkomnas till nätverket:

 • Sofia Aronsson – Rektor blev felaktigt utpekad
 • Karen Vasquez – Ebola
 • Stephanie Remmo – Skyddsnivån för fågelinfluensan
 • Sara Högberg – En snabb och ärlig ursäkt
 • Helena Eriksson – Budgetförhandlingarna
 • Marika Österlund – Hjärnblödning
 • Johan Alm – Taylor Swift lamnar Spotify
 • Rafael Mercedes – SD-topp
 • Ida Libik Weki – Bill Cosby
 • Denise Eveborn – Idol Tristan
 • Peter Larsdotter – Marken Brinner kris
 • Jenny Andersson – Eko-mat
 • Kristofer Berglin – GamerGate
Läs hela inlägget »

Posted on 2014-11-23 by Maria
Efter åttaåriga Yaras död pekades Johan Johansson, rektor på hennes skola, ut som syndabock för händelsen. Nu, ett halvår senare, har mer information om fallet kommit fram och Johan Johanssons familj kräver att Karlskrona kommun tar sitt ansvar och ber om ursäkt.

Den 30 april i år hittades åttaåriga Yara död i den lägenhet i Karlskrona som hon bodde i med sina två släktingar. Då hade de sociala myndigheterna i kommunen redan fått flera larm, t.ex från flickans skola, om att något inte stod rätt till i hennes familj. Efter Yaras död stängde Karlskrona kommun av Johan Johansson, som var rektor på flickans skola, från sin tjänst och han pekades ut vid en presskonferens som den ansvarige och för att inte ha följt kommunens rutiner när det gällde utsatta barn.

Johan Johansson tog mycket illa vid sig av det inträffade och han försökte sedan ta sitt liv. Han överlevde självmordsförsöket, men vårdas sedan dess på sjukhus med hjärnskador. Den 19 november gick Johans familj ut i SVT Blekingenytt och berättade om det inträffade och krävde att kommunen ger Johan en offentlig ursäkt.

Nu efter en granskning av SVT Blekingenytt har det kommit fram att rektor Johan Johansson följde kommunens interna riktlinjer med socialen. Först i efterhand ändrades texten i rektorernas handböcker. Ändå var det Johan Johansson som ensam fick ta ansvar för hanteringen av Yaras fall. Nu, sju månader senare, har Karlskrona kommun tillsatt en utomstående utredare som ska granska hanteringen av rektor Johan Johansson fall och kommit med en offentlig ursäkt.

Min analys
Hela händelsen är väldigt olycklig enligt mig och jag anser att kommunen har handlat naivt och oproffsigt på flera plan. Att redan vid ett så tidigt stadie peka ut Johan Johansson som ansvarig för Yaras död var fel. Att kommunen inte har tillsatt en utredning förens nu är ofattbart och krisen har nu blivit större än någonsin. De borde direkt när mordet inträffade ha startat en extern utredning, som skulle se över kommunens rutiner och se vad som hade brustit. Flera stödgrupper för Johan och hans familj finns på sociala medier och många röster vill att de ansvariga avgår från sina poster. Detta behöver kommunen bemöta i tid, för att krisen inte ska växa sig ännu större och djupare. Personaldelegationens vice ordförande Sophia Ahlin vill nu ha ett krismöte och att kommunen ska se det inträffade som en förtroendekris. Det är mycket bra, men det är för sent handlat enligt mig. Detta borde ha gjorts redan när Johan blev avstängd, för att undvika och förebygga krisen.

Det andra organisationer kan lära sig utav denna kris är att inte peka ut en ”syndabock” för tidigt, innan all information om händelsen har kommit fram. Hade kommunen startat en extern utredning direkt hade de kunnat koncentrerat sig på den verkliga krisen, Yaras död, och Johan Johansson hade förmodligen inte legat på sjukhus med hjärnskador.

Källor
DN: Kritiken mot rektorn drev honom i depression
SVT: Rektor följde rutinerna
DN: Karlskrona kommun stänger av rektor
DN: Yaras rektor får offentlig ursäkt

SOFIA ARONSSON
Svenska Institutet för Kriskommunikation välkomnar Sofia Aronsson i nätverket. Sofia är inte bara duktig på kriskommunikation. Sofia är en kommunikatör som kan digitala kanaler, sociala medier och ”Community managagement”, och mycket annat. 

Läs hela inlägget »

Posted on 2014-03-14 by Maria
Krisinstitutet tackar Skatteverkets Lars Qvart för recension om boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder:
”För ett tag sedan läste jag Kriskommunikation – att leda i blåsväder som kom ut 2012. Om din organisation behöver starta eller komma vidare i planeringsarbetet kring krisledning så är det här boken för dig. Boken handlar visserligen om hur man kommunicerar i kris men tar upp det som en nödvändig del av att leda krisen. Bara genom att följa det enkla rådet kan man undvika att snubbla senare eftersom att leda en kris handlar väldigt mycket om hur man kommunicerar den. Teori om kriser och kommunikation inleder boken och den blir sedan allt mer praktisk för att avslutas med användbara mallar och checklistor. Upplägget är pedagogiskt och lätt att ta till sig. Upplägget gör det också lätt att föra innehållet vidare till andra, något som vi kommunikatörer ofta står inför. Läs boken från början till slut och du är lite bättre förberedd när nästa kris ska kommuniceras.

Den som behöver bygga upp sin krisorganisation kan följa bokens kapitel steg för steg mot en mer professionell krisorganisation. Jag har själv varit med om att leda flera kriser både hemma och utomlands, som kommunikatör i offentliga organisationer och som officer i Utlandsstyrkan. Det är tydligt att boken bygger på erfarenheter från verkliga kriser. Genomgående finner man som läsare också citat från personer som intervjuats från boken. Med de erfarenheter jag har kan jag säga att det är goda råd som fungerar i skarpt läge.

Alla råd är bra även om olika organisationer behöver lägga olika fokus i sina förberedelser. Gemensamt är att den som är förberedd och har övat kommer att klara nästa kris bättre. Sen spelar det ingen roll om krisen är en Twitterstorm eller om stormen just ödelagt er förmåga att producera.”
Lars Qvart
Kommunikationsstrateg, Skatteverket

Läs hela inlägget »

Posted on 2014-02-14 by Maria
Nu är det dags för nästa diplomkurs i kriskommunikation! Kursen, som genomförs under fyra dagar i maj, innehåller såväl teori som praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i sociala och traditionella medier.

Målgrupp för kursen: Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet eller kommunikation.
Kursdeltagare: Max 16 deltagare.
Kursdagar: 9,12 och 16 maj (heldagar).
Diplomeringsdag: 26 maj (halvdag).
Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.
Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.
Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation, Sverre Sverredal och Maria Langen. Kursansvarig är Sverre Sverredal.
Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012).
Kursförberedelser: Läst boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.
Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se.
Skriv:
Namn på deltagare
Kontaktuppgifter
Organisation
Fakturaadress

Välkommen!
MVH Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation
ps. Höstens diplomeringskurs i kriskommunikation är planerad till 27, 28 och 29 augusti.

Läs hela inlägget »