Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2015

Posted on 2015-10-28 by Maria
De preliminära datumen för nästa diplomeringskurs i kriskommunikation är den 17-19 februari, i Stockholm.

Om diplomeringskursen i kriskommunikation
Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande. 

Moment som ingår i kursen:

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
 • Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial:
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exkl. moms) per person.

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är fredagen den 22 januari, 2016, i mån av plats. Minst 3 och max 16 deltagare.
Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.

Läs hela inlägget »

Posted on 2015-10-06 by Maria
Den 3 november kan du utveckla din kompetens i krishantering och kommunikation tillsammans med kollegor på Marknadsföreningen.
Den 15 oktober lanserar Sveriges Kommunikatörer den nya podden ”mina misstag”.

Läs hela inlägget »

U2, VOLKSWAGEN OCH BARNÄNGEN PÅ TAPETEN NÄR FRAMTIDENS MARKNADSKOMMUNIKATÖRER INOM SOCIALA MEDIER STUDERAR AKTUELLA KRISER
Posted on 2015-09-23 by Maria
På uppdrag av Nackademin utbildar Krisinstitutet framtidens marknadskommunikatörer inom sociala medier i krishantering/kriskommunikation.  I skrivande stund studerar vi aktuella kriser. Vad görs bra och vad skulle kunna göras bättre?
Studenterna söker själva upp de fall de vill titta närmare på. Incidenten som ledde till en inställd och framflyttad konsert för U2 på Globen, kriser relaterade till flyktingsituationen, Volkswagens uppmärksammade fusk med dieselmotorer och Barnängens återkallande av en hudkräm, som kan vara hälsofarlig, är på tapeten.

Läs hela inlägget »

Posted on 2015-05-20 by Maria
Allt fler utbildar sig i kriskommunikation. En del väljer att gå kurser med oss hos någon av våra samarbetspartners, andra anordnar kundspecifika seminarium med deltagare från den egna organisationen. För den som vill satsa lite extra anordnar vi löpande diplomeringskurser i Krisinstitutets regi. Under tre hela dagar varvas teori, praktik och tester.

Samtliga kurser bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – Att leda i blåsväder där såväl strategi, teori, metodik, exempel, mallar och checklistor finns beskrivna. Lägg därtill någon form av scenarioövning eller krisspel – och ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan kursledare och deltagare – och du har kursbeskrivningen i din hand.

Målet är att utveckla kompetens och trygghet användbar vid utveckling och implementering av en effektiv krishantering, kommunikation och organisation som kan skydda viktiga värden, undvika eller lindra effekterna av en kris.

Denna kunskap är lika användbar i ett strategiskt kommunikationsarbete, ledarskapsutveckling och i projekt som syftar till att förbättra samarbeten. Med individer som trivs och samspelar för att nå verksamhetens mål kan organisationer bli effektivare, och samtidigt möta omgivningens förväntningar på ”bra” kommunikation.

Nästa tredagars diplomeringskurs planeras till hösten. Priset är 20 000 kronor (exkl. moms) inklusive diplomering.

För dig som redan har kriskommunikationskompetensen – men vill ha ett kvitto på den – finns nu chansen att gå rakt på diplomeringen. För det krävs att du har erfarenhet av kommunikationsarbete i en organisation. När du kommer till oss ska du också ha läst boken. Efter att du fått en inledande repetitionsgenomgång startar diplomeringen, med såväl muntliga som skriftliga moment. Räkna med en heldag för detta. Priset är 7000 kr (exkl. moms).

För dig som är intresserad av kursen men inte diplomeringen finns chansen att gå både en endags- och tvådagarskurs. För frågor och intresseanmälningar, kontakta oss på info[at]krisinstitutet.se

Läs hela inlägget »

Posted on 2015-03-20 by Maria
Tillsammans med Marknadsföreningen i Stockholm (MIS) anordnar vi en intensiv heldagskurs i kriskommunikation Läs mer här eller på Marknadsföreningens webbplats och boka den 19 maj. Kursen är skräddarsydd för MIS.

Kurs: Kriskommunikation MIS
"Vad gör ni när det smäller? Och ännu viktigare – hur tar ni fram förebyggande strategier för att klara kommunikationen i en krissituation?
Boka in denna kurs och få kunskapen som gör er tryggare i krisen. Hårda fakta blandas med övningar och workshop under en lärorik kursdag. Kursledare* är Maria Langen, Svenska institutet för kriskommunikation.
• Vad är en kris? Begrepp och exempel
• Dialog om aktuella kriser
• Strategiskt, förebyggande och förberedande arbete
• Hur hanterar vi krisen, och vad kommunicerar vi till vem?
• Krisscenario – övning
• Återgången till det ”normala”, utveckling och lärdomar.

Kursen passar dig som exempelvis är ledare eller inom kommunikation/marknad och vill jobba proaktivt för lindra effekterna av en allvarlig händelse eller förtroendekris i en organisation. Vi går igenom metoder och övar på knepiga fall under dagen. Kursen ger dig kunskap och tips om hur du kan jobba strategiskt och praktiskt med kommunikation innan, under och efter en kris.

Förberedelser inför kursen: Följ gärna nyhetsflöden och sociala medier lite extra dagarna innan vi ses och ta med exempel på ”bra” eller ”dålig” kriskommunikation.
Datum: 19 maj klockan 9.00-16.00
Pris: 3995 kr ex moms för MiS-medlem, 5995 kr ex moms för icke medlem
Lokal: Marknadsföreningen, Nybrogatan 6
Frågor: info[at]mis.se

*Kursledare Maria Langen är en erfaren kommunikationsstrateg med uppdrag inom media, digitala kanaler och utbildning. Hon driver Svenska Institutet för Kriskommunikation, vars främsta uppgift är att utveckla kompetens inom området kris och utveckling, och det egna företaget Sverredal & Langen.
Med sig i krisbagaget har Maria erfarenheter från internationella hjälpinsatser, incident- och krishantering på Vattenfall och ett stort antal krisscenarioworkshops med olika organisationer i Sverige."

Läs hela inlägget »

Posted on 2015-01-30 by Maria
Tack för anmälningar och intresseförfrågningar till diplomutbildningen i kriskommunikation! Vi kör som planerat den 23-25 mars. Sista anmälningsdag är den 2 mars eller när gruppen är full (max 16 deltagare).

Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella kanaler och sociala medier. Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar. Strategi och taktik.

Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet, HR eller kommunikation.

Innan kursstart: Läs boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Den går att beställa via nätbokhandlare som Bokus och Adlibris.

Diplomeringsdag: 25 mars (i slutet av dagen)
Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.
Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.
Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.
Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.
Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se .
Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är den 2 mars eller när gruppen är full. Först till kvarn gäller.
Välkommen!

Läs hela inlägget »