Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2015 > 03

Posted on 2015-03-20 by Maria
Tillsammans med Marknadsföreningen i Stockholm (MIS) anordnar vi en intensiv heldagskurs i kriskommunikation Läs mer här eller på Marknadsföreningens webbplats och boka den 19 maj. Kursen är skräddarsydd för MIS.

Kurs: Kriskommunikation MIS
"Vad gör ni när det smäller? Och ännu viktigare – hur tar ni fram förebyggande strategier för att klara kommunikationen i en krissituation?
Boka in denna kurs och få kunskapen som gör er tryggare i krisen. Hårda fakta blandas med övningar och workshop under en lärorik kursdag. Kursledare* är Maria Langen, Svenska institutet för kriskommunikation.
• Vad är en kris? Begrepp och exempel
• Dialog om aktuella kriser
• Strategiskt, förebyggande och förberedande arbete
• Hur hanterar vi krisen, och vad kommunicerar vi till vem?
• Krisscenario – övning
• Återgången till det ”normala”, utveckling och lärdomar.

Kursen passar dig som exempelvis är ledare eller inom kommunikation/marknad och vill jobba proaktivt för lindra effekterna av en allvarlig händelse eller förtroendekris i en organisation. Vi går igenom metoder och övar på knepiga fall under dagen. Kursen ger dig kunskap och tips om hur du kan jobba strategiskt och praktiskt med kommunikation innan, under och efter en kris.

Förberedelser inför kursen: Följ gärna nyhetsflöden och sociala medier lite extra dagarna innan vi ses och ta med exempel på ”bra” eller ”dålig” kriskommunikation.
Datum: 19 maj klockan 9.00-16.00
Pris: 3995 kr ex moms för MiS-medlem, 5995 kr ex moms för icke medlem
Lokal: Marknadsföreningen, Nybrogatan 6
Frågor: info[at]mis.se

*Kursledare Maria Langen är en erfaren kommunikationsstrateg med uppdrag inom media, digitala kanaler och utbildning. Hon driver Svenska Institutet för Kriskommunikation, vars främsta uppgift är att utveckla kompetens inom området kris och utveckling, och det egna företaget Sverredal & Langen.
Med sig i krisbagaget har Maria erfarenheter från internationella hjälpinsatser, incident- och krishantering på Vattenfall och ett stort antal krisscenarioworkshops med olika organisationer i Sverige."

Läs hela inlägget »