Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

 • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
 • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
 • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
 • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2016

Svenska Institutet för Kriskommunikation erbjuder nu åter den efterfrågade diplomeringskursen i kriskommunikation. Utbildningen genomförs under tre intensiva dagar, den 26-28 april. 

Om diplomeringskursen i kriskommunikation
Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande. 

Moment som ingår i kursen:

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
 • Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial:
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exkl. moms) per person.

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se
Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är fredagen den 31 mars, 2017, i mån av plats. Vi kör diplomeringskursen med minst 3 och max 16 deltagare.

Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.

Läs hela inlägget »

Posted on 2016-11-01 by Maria
Svenska Institutet för Kriskommunikation fokuserar verksamheten på projektledning, strategier och rådgivning i beredskapsfrågor.
Vi jobbar i första hand förebyggande och förberedande med krishantering och kommunikation. Planer, krisscenarion och samarbetsövningar är exempel på det vi gör för våra kunder. Vi erbjuder även kompetensutveckling inom området.
Nästa diplomeringskurs i kriskommunikation planeras till 22-24, februari, 2017.

Läs hela inlägget »

Posted on 2016-05-20 by Maria
Den 28 maj har Civilförsvarsförbundet, Stockholms Civilförsvarsförening, en temadag kring ”terrorism” och ”katastrofhändelser”. Vi på Krisinstitutet kommer att vara på plats för att leda dagens scenarioövning. Vill du också vara med finns möjligheten att bli medlem. Läs mer på www.civil.se
---
* Skräddarsydd scenarioövning för Stockholms Civilförsvarsförening, Civilförsvarsförbundet

Välkommen till årets första temadag.
Välkommen till årets första temadag. Medlemmar i  Stockholms Distrikt är välkomna.
Stockholms Civilförsvarsförening bjuder in till årets första seminariedag på temat terrorism. Hur påverkar hotet vår vardag? Vad gör vi i en verklig katastrofsituation? Vem ska vi vara vaksamma på?
Lördagen den 28 maj 2016, kl. 9.00-16.00, i Andreassalen på Högbergsgatan 31, i Stockholm. I en mix av presentationer, scenarioövning och dialog får du möjlighet att möta och diskutera med såväl föreläsare som styrelserepresentanter och andra medlemmar.
 
På programmet står:
  09.00-09.30 Samling och fika
  09.30-09.45 Ordföranden Vladimir Iserell hälsar välkommen och introducerar dagen
  09.45-10.00 Presentationspass ”laget runt”
  10.00-10.45 Teoretisk grund; Vad är terrorism? Hur kan man förebygga/förbereda sig?Förläsare Linus Gustafsson från Försvarshögskolan.
11.00-12.00 Föreläsning om katastrofmedicin med Curt L Malmsten
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Scenarioövning* med fingerade händelser i det offentliga rummet - Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation.
15.00-16.00 Reflektion och utbyte av erfarenheter och funderingar. Ordförande sammanfattar dagen och berättar om kommande aktiviteter i föreningen.

Scenarioövning. Utifrån fingerade scenarion ställs vi inför ett antal frågor. Hur bör man agera som individ vid ett befarat terroristdåd? Hur kan arrangörer/samhälle agera för att rädda liv och egendom? Vad bör kommuniceras? Vi delar upp deltagarna i grupper som får ett delscenario presenterat och under viss tidspress tar fram tänkbara åtgärder. Uppsummering av dagen och dokumentation av olösta frågeställningar och förslag som kanaliseras till lämplig instans av Maria Langen för senare återkoppling till deltagarna.

Stockholms Civilförsvarsförening bjuder på morgonfika och lunchsmörgås. Vill du ha en mer stadig lunch finns flera restauranger inom gångavstånd.
Bekräfta senast 23 maj att du kommer till stockholms[at]civil2.se. Max 30 deltagare.

Välkomna!
Styrelsen i Stockholms Civilförsvarsförening
Maria Langen, sekreterare och samordnare av temadagen: maria.langen[at]svelan.se, 070-536 31 05 Vladimir Iserell, styrelseordförande: vladimir.iserell[at]gmail.com, 070-267 70 64

Mer om Stockholms Civilförsvarförening

Läs hela inlägget »

Posted on 2016-04-14 by Maria
Svenska Institutet för Kriskommunikation medverkar löpande i aktiviteter, seminarier och konferenser där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är del av konceptet.

 • Marknadsföreningen i Stockholm: 23 maj: Halvdagskurs i kriskommunikation
 • Conductive 25-26 maj: Forum för politiska sekreterare WHEN S*** HITS THE FAN
 • Stockholms Civilförsvarsförening 28 maj*: Seminariedag för medlemmar, på temat ”terrorism”
 • Diplomeringskurs i kriskommunikation: Nästa tillfälle planeras till augusti, 2016 (v. 35). Kursen genomförs även på uppdrag av företag och organisationer.


Krisinstitutet drivs som ett nätverk av duktiga individer som kan krishantering och kommunikation. Grundare är Sverre Sverredal & Maria Langen. Vi jobbar främst förebyggande och förberedande.
---

* Skräddarsydd scenarioövning för Stockholms Civilförsvarsförening, Civilförsvarsförbundet

Välkommen till årets första temadag.
Välkommen till årets första temadag. Medlemmar i  Stockholms Distrikt är välkomna.
Stockholms Civilförsvarsförening bjuder in till årets första seminariedag på temat terrorism. Hur påverkar hotet vår vardag? Vad gör vi i en verklig katastrofsituation? Vem ska vi vara vaksamma på?
Lördagen den 28 maj 2016, kl. 9.00-16.00, i Andreassalen på Högbergsgatan 31, i Stockholm. I en mix av presentationer, scenarioövning och dialog får du möjlighet att möta och diskutera med såväl föreläsare som styrelserepresentanter och andra medlemmar.
 
På programmet står:
  09.00-09.30 Samling och fika
  09.30-09.45 Ordföranden Vladimir Iserell hälsar välkommen och introducerar dagen
  09.45-10.00 Presentationspass ”laget runt”
  10.00-10.45 Teoretisk grund; Vad är terrorism? Hur kan man förebygga/förbereda sig?Förläsare Linus Gustafsson från Försvarshögskolan.
11.00-12.00 Föreläsning om katastrofmedicin med Curt L Malmsten
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Scenarioövning* med fingerade händelser i det offentliga rummet - Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation.
15.00-16.00 Reflektion och utbyte av erfarenheter och funderingar. Ordförande sammanfattar dagen och berättar om kommande aktiviteter i föreningen.

Scenarioövning. Utifrån fingerade scenarion ställs vi inför ett antal frågor. Hur bör man agera som individ vid ett befarat terroristdåd? Hur kan arrangörer/samhälle agera för att rädda liv och egendom? Vad bör kommuniceras? Vi delar upp deltagarna i grupper som får ett delscenario presenterat och under viss tidspress tar fram tänkbara åtgärder. Uppsummering av dagen och dokumentation av olösta frågeställningar och förslag som kanaliseras till lämplig instans av Maria Langen för senare återkoppling till deltagarna.

Stockholms Civilförsvarsförening bjuder på morgonfika och lunchsmörgås. Vill du ha en mer stadig lunch finns flera restauranger inom gångavstånd.
Bekräfta senast 23 maj att du kommer till stockholms[at]civil2.se. Max 30 deltagare.

Välkomna!
Styrelsen i Stockholms Civilförsvarsförening
Maria Langen, sekreterare och samordnare av temadagen: maria.langen[at]svelan.se, 070-536 31 05 Vladimir Iserell, styrelseordförande: vladimir.iserell[at]gmail.com, 070-267 70 64

Mer om Stockholms Civilförsvarförening

Läs hela inlägget »

SÅ KAN DU BIDRA TILL DIN ORGANISATIONS FÖREBYGGANDE KRISHANTERING OCH KOMMUNIKATION
Posted on 2016-02-15 by Maria
Nu kan du anmäla dig till Krisinstitutets nästa diplomeringskurs i kriskommunikation som går av stapeln den 4-6 april, i Stockholm.

Om diplomeringskursen i kriskommunikation
Målet är att du som deltagare ska få fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. 

Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika scenarion, exempel och dialog som verktyg för kompetensutveckling. 

Som kursdeltagare har du erfarenhet av ledarskap, arbete i en krisgrupp eller ansvarar för en organisations kommunikation, HR, kvalitet, säkerhet eller annan viktig funktion – eller så vidareutbildar dig inom området.

Du/din organisation är särskilt intresserad av att jobba förberedande och förebyggande med krishantering och kommunikation. Ni ser ett värde i effektiva samarbeten, att vara tydlig och transparent och lyhörd i krisarbete – gentemot omgivningen och organisationens olika intressenter – och vill ta chansen att lära av andra.

Genom en proaktiv inställning, riskhantering och ökad krismedvetenhet kan ni bidra till att skydda viktiga värden, skapa trygghet och lindra effekterna av en kris. I bästa fall även förutse, hantera och avstyra potentiella kriser.

Moment som ingår i kursen:

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
 • Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial:
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exkl. moms) per person.

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är fredagen den 18 mars, 2016, i mån av plats. Minst 3 och max 16 deltagare.
Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.

Läs hela inlägget »