Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2016 > 05

Posted on 2016-05-20 by Maria
Den 28 maj har Civilförsvarsförbundet, Stockholms Civilförsvarsförening, en temadag kring ”terrorism” och ”katastrofhändelser”. Vi på Krisinstitutet kommer att vara på plats för att leda dagens scenarioövning. Vill du också vara med finns möjligheten att bli medlem. Läs mer på www.civil.se
---
* Skräddarsydd scenarioövning för Stockholms Civilförsvarsförening, Civilförsvarsförbundet

Välkommen till årets första temadag.
Välkommen till årets första temadag. Medlemmar i  Stockholms Distrikt är välkomna.
Stockholms Civilförsvarsförening bjuder in till årets första seminariedag på temat terrorism. Hur påverkar hotet vår vardag? Vad gör vi i en verklig katastrofsituation? Vem ska vi vara vaksamma på?
Lördagen den 28 maj 2016, kl. 9.00-16.00, i Andreassalen på Högbergsgatan 31, i Stockholm. I en mix av presentationer, scenarioövning och dialog får du möjlighet att möta och diskutera med såväl föreläsare som styrelserepresentanter och andra medlemmar.
 
På programmet står:
  09.00-09.30 Samling och fika
  09.30-09.45 Ordföranden Vladimir Iserell hälsar välkommen och introducerar dagen
  09.45-10.00 Presentationspass ”laget runt”
  10.00-10.45 Teoretisk grund; Vad är terrorism? Hur kan man förebygga/förbereda sig?Förläsare Linus Gustafsson från Försvarshögskolan.
11.00-12.00 Föreläsning om katastrofmedicin med Curt L Malmsten
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Scenarioövning* med fingerade händelser i det offentliga rummet - Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation.
15.00-16.00 Reflektion och utbyte av erfarenheter och funderingar. Ordförande sammanfattar dagen och berättar om kommande aktiviteter i föreningen.

Scenarioövning. Utifrån fingerade scenarion ställs vi inför ett antal frågor. Hur bör man agera som individ vid ett befarat terroristdåd? Hur kan arrangörer/samhälle agera för att rädda liv och egendom? Vad bör kommuniceras? Vi delar upp deltagarna i grupper som får ett delscenario presenterat och under viss tidspress tar fram tänkbara åtgärder. Uppsummering av dagen och dokumentation av olösta frågeställningar och förslag som kanaliseras till lämplig instans av Maria Langen för senare återkoppling till deltagarna.

Stockholms Civilförsvarsförening bjuder på morgonfika och lunchsmörgås. Vill du ha en mer stadig lunch finns flera restauranger inom gångavstånd.
Bekräfta senast 23 maj att du kommer till stockholms[at]civil2.se. Max 30 deltagare.

Välkomna!
Styrelsen i Stockholms Civilförsvarsförening
Maria Langen, sekreterare och samordnare av temadagen: maria.langen[at]svelan.se, 070-536 31 05 Vladimir Iserell, styrelseordförande: vladimir.iserell[at]gmail.com, 070-267 70 64

Mer om Stockholms Civilförsvarförening

Läs hela inlägget »