Krisberedskap

Sverredal & Langen arbetar främst förberedande och förbyggande med krisberedskap, proaktiv krishantering och kriskommunikation. Vi ser det som framgångsfaktorer när olika verksamheter ska förändras, utvecklas och förvaltas.
Genom att planera, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda, samarbeta och öva kan vi stärka olika aktörer i näringslivet och vårt samhälle.

Föreningen Krisinstitutet

Sverre Sverredal och Maria Langen är grundare av den ideella intresseföreningen Krisinstitutet (tidigare Svenska Institutet för Kriskommunikation). 
Krisinstitutet erbjuder medlemskap till dig som vill engagera och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter inom krishantering, kommunikation och beredskap.
Föreningen kvalitetssäkrar även utbildningar, som diplomeringen i kriskommunikation, inom området. Sverredal & Langen tillhandahåller utbildningar i linje med Föreningen Krisinstitutets koncept.

Krisinstitutets utvecklingsresa 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) etablerades 2009 i syfte att:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Under 2017 utvecklades verksamheten och Svenska Institutet för Kriskommunikation ombildades till en ideell intresseförening. Ny styrelse och nytt namn:  Föreningen Krisinstitutet.

Föreningen Krisinstitutets verksamhet 2017-2019 är inriktad på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och andra intressenter. Utbildningskonceptet med diplomering och certifiering utvecklas löpande. 

Mer information om Föreningen Krisinstitutet via Krisinstitutets webbplats

Kriskommunikation - att leda i blåsväder, förlag Sanoma Utbildning (december 2012). Författare Sverre Sverredal och Maria Langen. Boken kan köpas via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus (länk)

Krisinstitutet arkiv 2009-2017

2017

I den här tråden kommer vi även fortsättningsvis att fokusera på viktiga ämnen som krisberedskap, krishantering och kriskommunikation.

För dig som vill följa Svenska Institutet för Kriskommunikation hänvisar vi till Krisinstitutets webbplats. Välkomna dit!

Läs hela inlägget »

För att kunna möta den ökade efterfrågan kring diplomutbildningar och fortsatt nätverkande med Krisinstitutet utvecklas vi vidare i föreningsform där fler kan engagera sig. Såväl våra diplomerade kriskommunikatörer som andra duktiga individer som har kunskap inom områdena krisberedskap, krishantering och kriskommunikation erbjuds medlemsskap.
Vill du vara med och verka för en ökad medvetenhet och kunskap inom området - och vidareutveckla din kompetens - skicka en intresseförfrågan till info[at]krisinstitutet.se.
Information om Krisinstitutet och vad som är på gång hittar du som vanligt via www.krisinstitutet.se

Läs hela inlägget »

Krisinstitutets nätverk av experter och diplomerade kriskommunikatörer växer i takt med en ökad krismedvetenhet. Allt fler organisationer jobbar idag metodiskt och strukturerat med krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Risk- och sårbarhetsanalyser, beredskaps- och kriskommunikationsplaner finns på plats. Men inte nog med det, de som jobbar i och med olika organisationer i den dagliga verksamheten kan också använda planerna, genom att de har övats.
 
I takt med att fler vill vara med och utbyta kunskaper och erfarenheter, höja sin kompetens och jobba strukturerat med kriskommunikation väljer vi nu att etablera ett fastare nätverk av experter och diplomerade kriskommunikatörer som kan verka inom området.

Läs hela inlägget »

Vad kan du göra för att förbereda dig och klara en tid utan el, vatten och värme? Vilka risker ser vi, och vad kan vi förvänta oss att samhällets aktörer gör i en kris? Hur får vi information?

Det är frågeställningar som kommer att tas upp på olika informationsträffar runtom i landet under Krisberedskapsveckan den 8-14 maj. Bakom satsningen står Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), i tätt samarbete med bland andra länsstyrelser, kommuner och frivillighetsorganisationer. 

Krisinstitutets Maria Langen kommer att vara med och anordna informationsträffar i Försvarsutbildarnas regi i Bålsta, Huddinge, Sollentuna och Nacka. 

Mer information om krisberedskapsveckan och din säkerhet hittar du bland annat på MSB, kommuners och länsstyrelsers webbplatser och...

Läs hela inlägget »

Snart blir vi fler diplomerade kriskommunikatörer i Sverige och har därmed möjlighet att hjälpa fler organisationer innan, under och efter en kris. 

Trevlig Valborg!

Läs hela inlägget »