Kunder

Genom åren har Sverredal & Langen jobbat för - och med - många olika organisationer och företag. I olika konstellationer. Såväl i uppdrag som i samverkansprojekt, vid gemensamma produktioner (som böcker och utställningar), seminarier, workshops, event och i professionella nätverk. Bland andra:

 • Elbolag
 • Telekombolag
 • Universitet
 • Företag 
 • Den offentliga verksamheten / kommuner
 • Föreningar
 • Branchorganistioner
 • Bostadsföretag
 • Konferensbolag
 • Utbildningsanordnare
 • Förlag
 • Muséer
 • Stiftelser
 • Mediaaktörer
 • Försäkringsbolag
 • Reklambyråer 
 • PR-byråer
 • Hjälporganisationer / projekt
 • Frivilligorganistionernas Insamlingsråd (FRII)
   
Engagemang i frivillighetsorganisationer, bland andra:
 • Civilförsvarsförbundet, Stockholms Civilförsvarsförening
 • Försvarsutbildarna
 • Föreningen för Samhällsberedskap i Stockholm och Södermanland 

Sverredal & Langen grundade och drev Svenska Institutet för Kriskommunikation under 2009-2017, även utvecklingen till förening 2017-. Mer information om föreningen på Krisinstitutets webbplats.