Kriskommunikation - att leda i blåsväder

BOKEN KRISKOMMUNIKATION – ATT LEDA I BLÅSVÄDER
Förr eller senare drabbas alla organisationer av någon typ av kris. Ett allvarligt fel uppdagas i företagets produkt, en olycka inträffar på en konferensresa, en styrelsemedlem fastnar i en medieskandal, företaget tvingas besluta om kraftiga personalnedskärningar… Gemensamt för alla kriser är att organisationen utsätts för press utöver det vanliga.

I boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder ger författarna Sverre Sverredal och Maria Langen, erfarna inom kriskommunikation, en heltäckande guide till hur organisationer kan förebygga, lindra och lära sig av kriser. Läsaren får en bra grund att stå på i både utbildnings- och utvecklingsarbete. Matnyttig teori varvas med praktik, exempel, tips på övningar och checklistor.

För ledare, krisgrupper och kommunikatörer
Kriskommunikation – att leda i blåsväder är skriven för ledare och ansvariga i företag och organisationer. Boken kan också läsas av kommunikatörer och pressansvariga som vill lära sig mer om de speciella krav krissituationer ställer på yrkesrollen. Det är en praktisk bok, vars innehåll står stabilt förankrat i kompetens, erfarenheter och forskning på kriskommunikationsområdet.

Bokens innehåll används i såväl utbildningssammanhang som i organisationers kommunikations- och strategiarbete. Den lämpar sig särskilt väl för kurser och utbildningar inom ledarskap, PR eller kommunikation där studenter/deltagare behöver känna till de särskilda krav som ställs på ledare och kommunikatörer i en kris.

I Krisinstitutets diplomerings- och certifieringsutbildningar är Kriskommunikation – att leda i blåsväder en obligatorisk kursbok. Boken är utgiven av förlaget Sanoma Utbildning, december 2012.

Bokbeställningar
Kriskommunikation – att leda i blåsväder kan beställas hos nätbokhandlare som Adlibris och Bokus. Boken kan även beställas via tradionella bokhandlare och bibliotek. ISBN-numret är 978-91-523-1886-7.

I diplomutbildningar som drivs av Svenska Institutet och Sverredal & Langen AB kan deltagare få del av ett förmånligt erbjudande.

Skolor och utbildningsanordnare kan registrera sig som kunder och beställa boken till grupper och klasser på Sanoma Utbildnings webbplats. Enstaka lärarexemplar kan beställas på www.sanomautbildning.se/lararex.

Andra företagskunder kan beställa boken på förlagets egen webbshop www.ekonomionline.se.