See People World

See People World är ett projekt med en serie av fotoutställningar, föreläsningar och dialog fokuserad kring människor på vår jord. Burma, Filippinerna, Irak / Kurdistan, Indien, Sydafrika, Tanzania, Jordanien, Nord- och Sydkorea är exempel på länder där bilderna är tagna.

Genom att fokusera på människorna i vår värld – utan att ha någon politisk eller religiös agenda – vill vi ge besökarna / deltagarna / tittarna en möjlighet att göra sin egen resa i ljuset av andra som ofta lever under helt andra förhållanden än vi själva. Bilderna ger möjlighet till inblick i främmande kulturer, reflektioner och eftertanke.

Bildupplevelserna väcker inte sällan känslor, frågor och funderingar kring oss själva och vår omgivning. Diskussionerna som sedan uppstår brukar uppskattas lite extra då vi ofta pratar om saker vi inte vanligtvis gör. Sist men inte minst har vi kul tillsammans med dem vi träffar.

See People World är vårt bidrag i det lilla som vi hoppas leder till att ännu fler människor på vår jord bryr sig om, respekterar och stödjer varandra i det dagliga livet.

Ett urval av bilder finns att se i Galleri Svelan, www.svelan.com / world projects
Fotograf: Maria Langen

Burmapojke foto: Maria Langen
Burmapojke foto: Maria Langen