Projekt

Sverredal & Langen ger stöd till beställare av projekt och leder längre utvecklingsarbeten relaterade till strategi, kommunikation och krisberedskap. Vi har bland annat erfarenhet från:  

  • Beställarförstärkning och ledning av projekt relaterat till koncernsäkerhet, kommunikation och digital kanalutveckling i energibolag - i Sverige, Norden och Europa
  • Utlandsarbete, bl.a. ledningsstöd och kommunikationsutveckling i förändringsarbeten
  • Hjälpinsatser, krishantering, kommunikation och dokumentation  
  • Förändringsledning digitala kanaler i telecombolag, i Sverige, Norden och på Irland
  • Projektledning i utveckling av extern webb, intranät, sociala medier, ledningsstöd, och plattformar för samarbete och kunskapsdelning - i såväl stora som små organisationer
  • Produktioner av böcker, tidningar, utställningar, filmer, fotografier och illustrationer
  • Rådgivning vid digitalisering och effektivisering av kundkommunikation i försäkrings- och telecombolag 
  • Avdelningschef - linjeansvar och personalansvar på försäkringsbolag
Våra uppdragsgivare finns både i näringslivet och i den offentliga verksamheten.